Toxipak®
Toxipak® adsorpsiyon kolonu, sepsis ve septik şok tedavisinde Gram negatif bakterilerin endotoksininin (lipopolisakkarit) seçici hemoperfüzyonu olan LPS adsorpsiyon prosedürleri için tasarlanmıştır.

Toxipak® columns are in conformity with the relevant provisions of the Council Directive 93/42/EEC, Annex II and EN ISO 13485:2016

Tedavi endikasyonları
Toxipak® kolonlarının kullanıldığı LPS hemoperfüzyonu, Gram-negatif bakterilerin neden olduğu sepsis gelişimi ve/veya septik şokun tedavisi ve/veya önlenmesi için endikedir.

Uygulama için teorik arka plan
Mevcut konsept, endotoksin veya bakteriyel lipopolisakkaritin (LPS), enfeksiyon, inflamasyon, sepsis ve septik şok patogenezinde anahtar bir molekül olduğudur.

Yüksek kan endotoksin konsantrasyonu, yaşamı tehdit eden bir duruma yol açan çok sayıda inflamatuar aracının kontrolsüz bir şekilde salınmasına neden olur. Mevcut klinik deneyler, sistemik dolaşımdaki yüksek endotoksin seviyesinin kötü klinik sonuçlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Geçtiğimiz 20 yıl içinde, LPS hemoperfüzyonunun azalan mortalite de dahil olmak üzere pozitif bir klinik etkisini gösteren sağlam veriler elde edilmiştir.

Açıklama
Toxipak® kolonları, hacim olarak 150 mL’lik plastik kutularda serbest bırakılır. Endotoksin için kolon özgüllüğü, bir aktif bileşen veya sorbent ile sağlanır. Sorbent, atıl bir polisakarit matrisi ve Gram-negatif bakterilerin lipopolisakaritine özgü sentetik bir liganda dayalı olarak sentezlenir. Kolon hemouyumludur.

Leave a Comment