Nikkiso – İmmünopure ( Absortif Sitaferez Kolonu )

İnflamatuar Barsak Hastalığında Aktifleşmiş Lökosit Aferezi

İmmünopür Aferez sistemi

  • IBD hastalığında aferez (IBD: inflamatuar bağırsak hastalığı) ortaya konduğu ilk günden beridir ve bazı ülkelerde kronik inflamatuar hastalıkları olanlarda başarıyla kullanılmıştır. Daha önce kolit ülseroza tedavisi için Aferez sistemleri ile çok sayıda klinik çalışma yapılmıştır. İmmünopür, ülseratif kolitli hastaların tedavisi için yeni bir tıbbi cihazdır. Enflamatuar hücrelerin özel yüzey özellikleri yoluyla adsorbe edebilen, ancak trombositleri de adsorbe edebilen bir adsorpsiyon kolonudur.

immunopure, Ülseratif kolit hastaları için yeni bir aferez tekniğidir…

  • Son çalışmalar, granülositlerin, monositlerin ve trombositlerin bağırsak mukozasının lokal enflamatuar sürecinde önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Bu nedenle, enflamatuar hücreler tarafından doku infiltrasyonunun azaltılması ve pro-enflamatuar periferik kan hücrelerinin enflamasyon bölgesine göçünün önlenmesi belirtilir.
  • Monositlerin ve granülositlerin yanı sıra İmmünopür trombositleri de adsorbe edebilir.
  • İmmünopür ile aferez, heparin antikoagülasyonu altında 60 dakika boyunca 30 ml / dakika ile uygulanan bir işlemdir.