ZEHİRLENMELER 

Tanım: Akut zehirlenme normalda vücutta bulunmayan aşırı miktardaki ilaç veya zararlı maddelerin kana geçişiyle görülür. 

Gerekçe: Diyaliz ya da hemoperfüzyon ile ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılamayan, proteine bağlı toksinler için terapötik plazmaferez alternatif bir tekniktir. Proteine yüksek oranda bağlanan toksinlerin kandan uzaklaştırılmasında terapötik plazmaferez etkilidir ancak diğer sıvı ortamlardan uzaklaştırmada etkili değildir. Toksik maddenin özelliklerine bağlı olarak etkinlik sınırlanmaktadır. 

İşlem: TPD, SPD 

İşlenen Volüm: 1-2 TPH 

Sıklığı: Günlük 

Replasman Sıvısı: Albümin, plazma, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: İşlemler için seçilecek replasman sıvısı, eliminasyon için toksini kan kompartmanına çekebilecek kadar yeterli protein içermelidir; genellikle etkili bir replasman sıvısı olarak albümin böyle bir ajandır. Örneğin; dipyridamole, kinidin, imipramin, propranolol ve klorpromazin alfa-1-asit glikoproteine yüksek affinitesi olduğu bilinen maddelerdir; bu ajanların aşırı dozunda plazma daha uygun bir seçenek olabilir. Bazı venomlar koagülopati oluşturabildiği için replasman sıvısı olarak plazma kullanılabilir. İşlemler klinik semptomlar azaltılana ve daha fazla problem teşkil etmeyecek şekilde toksin salınımı geciktirilene kadar günlük olarak uygulanmalı ve devam edilmelidir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Rubik J, Grenda R, Prokurat S, Jobs K, Smirska E, Latoszynska J, Litwin M, Materna B, Rychlik G. Clinical aspects of plasmapheresis therapy in children: single center experience. 

Pol Merkuriusz Lek 2003;14:304–310. 

*Linden CH, Burns MJ. Poisoning and drug overdosage. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, editors. Harrison‘s Principles of Internal Medicine, 

16th ed. New York: McGraw-Hill. 2004. 

*Pantanowitz L, Andrzejewski C. Plasma exchange therapy for victims of envenomation: is this reasonable? J Clin Apher 2006;21:215–218. 

*Yildirim C, Bayraktaroglu Z, Gunay N, Bozkurt S, Kose A, Yilmaz M. The use of therapeutic plasmapheresis in the treatment of poisoned and snake bite victims: an academic emergency department‘s experiences. J Clin Apher 2006;21:219–223.

*Kornalik F, Vorlova Z. Non-specific therapy of a hemorrhagic diathesis after a bite by a young Bothrops asper (barba amarilla): a case report. Toxicon 1990;28:1497–1501. 

*Rasulov AR, Berdymuradov DB. Intensive therapy in bites of poisonous snakes. Anesteziol Reanimatol 1994;3:59–60. 

*Keyler DE. Envenomation by the lowland viper (Proatheris superciliaris): severe case profile documentation. Toxicon 2008;52:836–841. 

*Moujahid A, Laoutid J, Hajbi H, Baite A, Safi L. Plasma exchange therapy in a severe snake bite victim. Ann Fr Anesth Reanim 2009;28:258–260. 

*Ibrahim RB, Liu C, Cronin SM, Murphy BC, Cha R, Swerdlow P, Edwards DJ. Drug removal by plasmapheresis: an evidence- based review. Pharmacotherapy 2007;27:1529–1549. 

Sari I, Turkcuer I, Erurker T, Serinken M, Seyit M, Keskin A. Therapeutic plasma exchange in amitriptyline intoxication: case report and review of the literature. Transfus Apher Sci 2011;45(2):183-185.