VİRAL ERADİKASYON-UZAKLAŞTIRMA 

Tanım: Viral kökenli olduğu gösterilmiş, etiyolojisi net tanımlanmış viral enfeksiyonlardır. 

Gerekçe: Azalan viral yük ile artan ilaç ve/veya tedavi etkinliği gösterilmiş ya da azalan viral yük ile sağ kalım ve/veya hastalığın kontrolü arasında ilişki gösterilmiş infeksiyon çeĢitleri (hepatit C gibi), viral yükü dolaşımdan etkin olarak uzaklaştırabilen terapötik plazmaferez tekniklerinin kullanımını akla getirmektedir. 

İşlem: TPD, DFPP, CF 

Sıklığı: Günlük 

İşlenen Volüm: 1-2 TPH

Replasman Sıvısı: Albümin, TDP, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Hastalık kontrol altına alınıncaya ve/veya hasta istikrara kavuĢuncaya ve/veya hastaya verilen ilaç ve/veya destek tedavileri etkisini gösterinceye kadar işlemlere devam edilebilir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Jhang JS, Schilsky ML, Lefkowitch JH, Schwartz J. Therapeutic plasmapheresis as a bridge to liver transplantation in fulminant Wilson disease. J Clin Apher 2007;22:10–14. 

*Asfaha S, Almansori M, Qarni U, Gutfreund KS. Plasmapheresis for hemolytic crisis and impending acute liver failure in Wilson disease. J Clin Apher 2007;22:295–298. 

*Hursitoglu M, Kara O, Cikrikcioglu MA, Celepkulu T, Aydin S, Tukek T. Clinical improvement of a patient with severe Wilson‘s disease after a single session of therapeutic plasma exchange. Journal of clinical apheresis 2009;24:25–27. 

*Kiss JE, Berman D, Van Thiel D. Effective removal of copper by plasma exchange in fulminant Wilson‘s disease. Transfusion 1998;38:327–331. 

*Nagata Y, Uto H, Hasuike S, Ido A, Hayashi K, Eto T, Hamakawa T, Tanaka K, Tsubouchi H. Bridging use of plasma exchange and continuous hemodiafiltration before living donor liver transplantation in fulminant Wilson‘s disease. Intern Med 2003;42:967–970.