TPE TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ (PEX)

Açıklama

TPE, hastanın plazmasını kandan çıkarmaya ve onu, çıkarılması hedeflenen antikorlar gibi büyük maddeleri içermeyen sıvılarla değiştirmeye izin verir. Çok çeşitli akut hastalıklar için geçerlidir, ancak nadiren replasman sıvılarının, insan albümininin veya taze donmuş plazmanın, fazla mesainin olumsuz etkileri nedeniyle kronik olanlara uygulanır. TPE genellikle 1-2 saatlik 5-10 seans ile yapılır.

Uygulama örnekleri

Oto-bağışıklık hastalıkları
Nakledilen organların reddi
sarhoşluk
Teknik Bilgiler

TPE’de kan, plazmanın filtrelenmesine izin veren bir plazma filtresinden geçirilir. Daha sonra plazma, albümin içeren bir ikame sıvısı aynı hızda enjekte edilirken hastanın sıvısı ve onkotik basıncı dengeli tutulur.