STREPTOKOKAL ENFEKSİYONLARLA İLİŞKİLİ PEDİATRİK OTOİMMÜN NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR (PANDAS) ve SYDENHAM CHOREA (SC) 

Tanım: Streptokokal infeksiyonlarla ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluklar (PANDAS) ve Sydenham Chorea (SC), pediatrik post-infeksiyon otoimmün nöropsikiyatrik bozukluklardır. Her ikisi de tipik olarak grup-A beta-hemolitik streptokokal (GABHS) infeksiyonlarını takip eden nöropsikiyatrik semptom sırasını paylaşır. Muhtemelen her ikisi de aynı etyopatogenezi paylaşır.

Gerekçe: şiddetli semptomatik veya refrakter PANDAS veya SC hastalarında IVIG veya terapötik plazmaferez kullanımının semptomların şiddetini azalttığı ve seyri kısalttığı gösterilmiştir. Antinöronal antikorların patogenezdeki muhtemel rolünden ötürü terapötik plazmaferez ile antikor uzaklaştırması efektif olabilir. 

İşlem: TPD 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günaşırı 

Replasman Sıvısı: Albumin,HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: 7-14 gün içinde 5-6 işlem şeklindedir. Tekrarlanan tedavinin yararına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.