STERİLİZASYON KONTROL ÜRÜNLERİ

KİMYASAL İNDİKATÖRLER

Chemical Indicator

 Çok Parametreli indikatörler kritik parametrelerden iki yada daha fazlası için dizayn edilmiştir.

 Sterilizasyon süresince mazuriyeti ve diğer seçilen kritik parametreleri belirtir.

 Buhar Sterilizasyon işleminde ısı, zaman ve doygun buhar kontrolü için dizayn edilmiştir. Laminasyon kaplaması sayesinde olası mürekkep transferini önlemektedir. İndikatörün aşamalı renk değişimi sayesinde işlemin mazuriyeti hakkında yorum yapabilme imkanı sunar. Referans renk olan siyaha buhar sterilizasyonunun tüm kritik parametreleri oluştuğunda ulaşılır. Renk değişimi en az altı ay stabilizesini korur. İçeriden ve dışarıdan gözlem için dizayn edilmiştir.

 Ağır metaller içermez ve toksik değildir. 250 strip/kutu şeklinde piyasa sunulmaktadır.

 ISO 11140 ve EN 867-4 Standartlarına uygundur.

KİMYASAL ENTAGRATÖRLER

Chemical Integrator

 Daha gelişmiş ve biyolojik ölüme en yakın sonucu veren kimyasal indikatörlerdir. Renk değiştiren indikatörlerden farklı olarak yoruma açık

olmayan, kolaylıkla görülebilen sonuçlara ulaşılmasını sağlarlar. Ortadaki çizgi ve ilerisi olumlu olarak değerlendirilir.

EtO Kimyasal Entegratör

Axis EtO Kimyasal Entegratörler,zamanı integratörün ön yüzeyi tek tarafı açık kalacak şekilde polipropilen kaplıdır bu yöntem açık kalan taraftan gazın ve nemin girişini sağlar ve kimyasal kağıdın üzerinden hareket ederek ACCEPT kısmına ilerler.Sterilizasyon başarılı geçtiğinde entegratör ACCEPT kısmına geçer,sterilizasyon başarısız olmuş ise REJECT kısmında kalır.
Sterilizasyonsonrası renk değişimi 6 ay süre ile sabit kalır ve kayıt amaçlı kullanılabilir.

Buhar Kimyasal Entegratör

Axis Class 5 Kimyasal Entegratörler biyolojik indikatörlere en yakın sonucu verecek şekilde çalışmaktadırlar. Entegratörün üst kaplaması buharı belli bir hızda içeriye verebilecek polipropilen kaplıdır. Alt kısmı buhar geçişini önleyen alüminyum kaplıdır. Buhar sterilizasyonu işlemi esnasında biyolojik ölümün başladığı andan itibaren ilerlemeye başlayan tablet tam ölümün gerçekleştiği anda ACCEPT (kabul) kısmına geçmektedir. Buhar kimyasal entegratörü içerisinde kimyasal tablet bulunmakta, bu tablet sterilizasyon sürecindeki değerlere göre özel turnusol kağıt üzerinde ilerlemeye başlar ve sterilizasyonun başarısına göre ACCEPT (kabul) veya REJECT (red) kısmında durur. İlerlemenin uzunluğu buhara ve zamana bağlıdır. Sterilizasyon sonrası renk değişimi 6 ay süre ile sabit kalır ve kayıt amaçlı kullanılabilir.

 Ağır metaller içermez ve toksik değildir. 250 strip/kutu şeklinde piyasa sunulmaktadır. 

 ISO 11140 ve EN 867-4 Standartlarına uygundur.

BİYOLOJİK İNDİKATÖR

biyolojik
Buhar, Etilen oksit, formaldehit, Kuru Isı, Plazma sterilizasyonunun yeterlilik tesisinde kullanılan biyolojik indikatörlerdir. Tüpler Bacillus atrophaeus ATCC 9372, Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 spor emdirilmiş bir yuvarlak disk, cam tüp ise adi besi ortamı ve renk indikatörü içerir. Üreme ile oluşan asit besiyeri rengini sarıya dönüştürür ve üremenin tespit edilmesini sağlar.

 KULLANIMI:
1- En güvenli sterilizasyon için her yükleme için bir test önerilir.
2- Bir veya daha fazla biyolojik indikatörü , sterilizasyonun en zor olabileceği bir  bölgeye (genellikle kapının ağızı, tahliyenin önü) yerleştirin.
3- Normal yüklemenizi yapın,
4- Standart paketi veya numune paketinizi açıp, tüpleri alın,
5- Tüplerin 10 dakika en fazla 15 dakika soğumasını bekleyin (ampulün patlama riskini azaltmak için)
6- Ampulleri pensle veya el ile kırın.
7- Spor diskinin besi ortamının içine düştüğünden emin olun, gerekirse indikatörü sallayın.

 İNKÜBASYON:
1- En güvenli sterilizasyon için her yükleme için bir test önerilir.Tüpleri herhangi bir inkübatöre veya Axis inkübatöre dik olarak yerleştirin, 2- Buhar sterilizasyonunu test ediyorsanız inkübatörü °59C, 3- Etilen oksit sterilizasyonunu test ediyorsanız inkübatörü 37 °C `ye ayarlayınız, 4- Pozitif bir sonuç; 24 saat (buhar) / 48 saat (etilen oksit)  içinde ortaya çıkar, üreme olur.

 SONUÇ:
  1- Kontrol Tüpü : Bu tüpte bir bulanıklık ve sarı bir renk değişimi olacaktır. Üreme görülmezse testi iptal edin. Tüplerinizin son   kullanma tarihine ve inkübatörünüzün doğru çalışıp çalışmadığına bakın. 2- Test Tüpleri : Tamamlanmamış bir sterilizasyon sürecinden geçen tüplerde olacaktır 3- Eğer tüplerde herhangi bir renk değişimi yoksa sterilizasyon gerçekleşmiştir.
4- Çapraz kontrol için steril edilmemiş biyolojik indikatörün inkübe edilmesi ile renk değişimi daha net
tespit edilebilir.

 DEPOLAMA:

1- 24 °C nin altında, sterilizasyon malzemelerinden, güneş ışığından ve UV ışınlarından uzakta depolayın
2- Hasar görmüş ve son kullanım tarihleri geçmiş tüpleri kesinlikle kullanmayın
3- Pozitif kültürleri, hasar görmüş tüpleri 30 dakika otoklavlayarak imha edin.

OTOKLAV BANTLARI

otoklav

 Güçlü yapışma, 

 Berrak ve net renk değişimi,

 Bohçadan sökülürken leke bırakmaz.

BOWİE-DİCK TEST PAKETLERİ

Bowie Dick

 Ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde cihazın vakumlama işlevini gerçekleştirme derecesini göstermek üzere üretilmektedir.

 Sterilizatörde hava kaçağı olduğu durumda referans renge dönüşmeyerek olayı tespit etmenizi sağlar. 

 Test kartı üzerinde oluşturulan özel bölümler ve sabit kalan final renk işlemi raporlayıp kayıt tutmanıza olanak sağlar. 

 Otoklavınız sterilizasyon işleminin yapılmasına  uygun ise Bowie-Dick Test Kartı maviden siyaha dönüşür.