SKLERODERMA 

Tanım: Skleroderma (sistemik skleroz; SSc), deri ve iç organların yaygın fibrozu ile karakterize, kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın patogenezi net olarak bilinmemekte, ancak vaskülopati ve immün aktivasyon patogenezde önemli roller almaktadır 

Gerekçe: Patofizyolojisi net olarak aydınlanmamakla birlikte tedavi seçeneği olarak kullanılan olgu serileri ve birkaç kontrollü çalışma bulunmaktadır. 

İşlem: TPD 

İşlenen Volüm: 1-1,5 TPH 

Sıklığı: Haftada 1-3 kez 

Replasman Sıvısı: Albümin 

Uygulama sayı ve/veya süresi: 2-3 haftada toplam 6-9 işlem 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Cozzi F, Marson P, Rosada M, De Silvestro G, Bullo A, Punzi L, Todesco S. Long-term therapy with plasma exchange in systemic sclerosis: effects on laboratory markers reflecting disease activity. Transfus Apher Sci 2001;25:25–31. 

*Dau PC, Kahaleh MB, Sagebiel RW. Plasmapheresis and immunosuppressive drug therapy in scleroderma. Arthritis Rheum 1981;24:1128–1136. 

*McCune MA, Winkelmann RK, Osmundson PJ, Pineda AA. Plasma exchange: a controlled study of the effect in patients with Raynaud‘s phenomenon and scleroderma. J Clin Apher 1983;1:206–214. 

*Weiner SR, Kono DH, Osterman HA. Preliminary report on a controlled trial of apheresis in the treatment of scleroderma. Arthritis Rheum 1987;30:S24.