SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE) 

Tanım: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), iyi tanımlanmış epizodik, birçok sistemi tutan, vasküler sistem ve bağ dokusunda yaygın enflamasyonla belirgin bir hastalıktır. 

Gerekçe: SLE kronik, remisyona giren ve nükseden, tedavi edilemeyen bir hastalıktır. Önceleri SLE‘de terapötik plazmaferez otoantikor konsantrasyonundaki azalmanın hastalığın ilerleme derecesini değiştireceği varsayımına dayanarak kullanılmaktaydı. Ancak bu mantık açık klinik bir cevaba aksettirilememiştir. 1980 lerin başında hastaların %50 sinin terapötik plazmaferezden sonra farklı semptomlarında iyileşme gösterdiği rapor edilmesine rağmen daha sonra hafif şiddetli SLE hastalarında yapılan randomize klinik deneme sonrasında beklenen antikor ve immün-kompleks redüksiyonlarına ulaşılmasına rağmen hiçbir klinik iyileşme gösterilememiştir.

İşlem: TPD, DFPP, CF, IA 

Sıklığı: Lupus serebriti ve DAH‘de (diffüz alveolar hemoraji) günlük veya günaşırı, diğer durumlarda haftada 3 kez 

İşlenen Volüm: 1-2 TPH 

Replasman Sıvısı: Albümin, TDP, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Lupus serebriti ve DAH‘de klinik yanıt için 3-6 seans genelde yeterli olur. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Anolik JH, Aringer M. New treatments for SLE: cell-depleting and anti-cytokine therapies. Best Pract Res Clin Rheumatol 2005;19:859–878. 

*Wei N, Klippel JH, Huston DP, Hall RP, Lawley TJ, Balow JE, Steinberg AD, Decker JL. Randomised trial of plasma exchange in mild systemic lupus erythematosus. Lancet 1983;1:17–22. 

*Bambauer R, Schwarze U, Schiel R. Cyclosporin A and therapeutic plasma exchange in the treatment of severe systemic lupus erythematosus. Artif Organs 2000;24:852–856. 

*Hanly JG, Hong C, Zayed E, Jones JV, Jones E. Immunomodulating effects of synchronised plasmapheresis and intravenous bolus cyclophosphamide in systemic lupus erythematosus. Lupus 1995;4:457–463. 

*Gaubitz M, Seidel M, Kummer S, Schotte H, Perniok A, Domschke W, Schneider M. Prospective randomized trial of two different immunoadsorbers in severe systemic lupus erythematosus. J Autoimmun 1998;11:495–501.

*Gaubitz M, Schneider KM. Immunoadsorption in systemic lupus erythematosus: different techniques and their current role in medical therapy. Ther Apher Dial 2003;7:183–188. 

*Soerensen H, Schneidewind-Mueller JM, Lange D, Kashiwagi N, Franz M, Yokoyama T, Ramlow W. Pilot clinical study of Adacolumn cytapheresis in patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatol Int 2006;26:409–415. 

*Neuwelt CM. The role of plasmapheresis in the treatment of severe central nervous system neuropsychiatric systemic lupus erythematosus. Ther Apher Dial 2003;7:173–182. 

*Schroeder JO, Euler HH. Treatment combining plasmapheresis and pulse cyclophosphamide in severe systemic lupus erythematosus. Adv Exp Med Biol 1989;260:203–213. 

*Richter HI, Krutmann J, Goerz G. Extracorporeal photopheresis in therapy-refractory disseminated discoid lupus erythematosus. Hautarzt 1998;49:487–491. 

*Lewis EJ; Lupus Nephritis Collaborative Study Group. Plasmapheresis therapy is ineffective in SLE. J Clin Apher 1992;7:153. 

*Lewis EJ, Hunsicker LG, Lan SP, Rohde RD, Lachin JM;The Lupus Nephritis Collaborative Study Group. A controlled trial of plasmapheresis therapy in severe lupus nephritis. N Engl J Med 1992;326:1373–1379. 

*Wallace DJ, Goldfinger D, Pepkowitz SH, Fichman M, Metzger AL, Schroeder JO, Euler HH. Randomized controlled trial of pulse/synchronization cyclophosphamide/apheresis for proliferative lupus nephritis. J Clin Apher 1998;13: 163–166. 

*Danieli MG, Palmieri C, Salvi A, Refe MC, Strusi AS, Danieli G. Synchronised therapy and high-dose cyclophosphamide in proliferative lupus nephritis. J Clin Apher 2002;17:72–77. 

*Canas C, Tobon GJ, Granados M, Fernandez L. Diffuse alveolar hemorrhage in Colombian patients with systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 2007;26:1947–1949.