SEPSİS ADSORPSİYON KOLONU JAFRON HA330

SEPSİS ADSORPSİYON KOLONU JAFRON HA330
ENDİKASYONLAR:
1.Sepsis
2.Systemic inflammatory response syndrome (SIRS)
3.Compensatory anti-inflammatory response syndrome (CARS)
4.Multiple organ dysfunction syndrome (MODS), multiple organ failure (MOF)
5.Acute necrotic pancreatitis
6.Multiple trauma, crush syndrom
7.Covid19 Corona Tedavisinde Sitokin Uzaklaştırma

JAFRON HA330 SEPSIS ADSORBSIYON KOLONU

CLAUDIO RONCO

COVID19 İÇİN DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN SİTOKİN KOLONU


Yakın zamanda yayınlanan bir makale yoğun bakım ünitesinde ekstrakorporeal organ desteği hazırlama gereğinden bahsetti. Son rapor COVID-19’un sitokin fırtınasına sahip olduğunu doğrular ve inflamasyonu kontrol etmenin önemini vurgular. Ekstrakorporeal organ desteği (ECOS) sadece kalp, akciğerler, böbrekler ve karaciğer gibi hayati organ işlevlerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda aşırı inflamatuar aracıları kaldırarak organ hasarını önler. Geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak, hemo-adsorpsiyon teknolojisi de ekstrakorporeal organ destek teknolojilerinden biridir. Jafron HA330/380 (Hemoperfüzyon Cihazı) gibi yeni nötr makro gözenekli adsorpsiyon reçinelerinin CRP, IL-1, IL -6 gibi enflamatuar aracıları etkili bir şekilde uzaklaştırdığı kanıtlanmıştır ve ards için ecmo ile kombinasyon halinde kullanılabilir. RRT gerekiyorsa, CVVH ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Lancet respir med, hastanelerin COVID-19 hastaları için tamamen hazırlanmasını ister. Ecos sadece organ fonksiyonel desteği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enflamatuar mediatörlerin adsorpsiyonu ve uzaklaştırılması yoluyla viseral hasarları önleyebilir. Son olarak, tüm hastaneleri gerekli ecos teorisi ve operasyon eğitimini yapmaya çağırıyorum; sitokin fırtınası ve COVID-19 karşısında tamamen hazırlıklı olmalıyız!