Rheopheresis gibi selektif ekstrakorporeal plazma tedavisi için, plazma separatör ile birlikte ekstrakorporeal double filtrasyon sisteminin bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Sistem kan ve plazma pompalarınca aşağıdaki resimlendirildiği şekilde kontrol edilir.