OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ 

Tanım: Otoimmün hemolitik anemi (AIHA); terminal litik kompleks (C5b-C9) tarafından otoantikor aracılı intravasküler hemolizi ya da daha sıklıkla dalakta makrofaj-fagositik sistem tarafından ekstravasküler hemolizi içine alan bir hastalık grubudur. Sıcak antikorlarla gelişen otoimmün hemolitik anemi ve soğuk aglutinin hastalığı olarak ikiye ayrılır. 

Gerekçe: Terapötik plazmaferez patojenik immün kompleksleri, aktive kompleman komponentlerini ve dolaşan otoantikorları ortamdan uzaklaştırabilir. immunsupresif tedavi etkisini gösterinceye kadar, ya da immunsupresif tedaviye direnç varlığında kullanılabilir. 

İşlem: TPD 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günlük ya da günaşırı 

Replasman Sıvısı: Albumin, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Eğer oda sıcaklığında aglütinasyon gösteren IgM yapısında soğuk bir otoantikor mevcutsa, hücre ayırıcı cihazda ve setlerde eritrosit aglütinasyonu görülebilir. Bu durumlarda tedavi, odada ve ekstrakorporeal dolaşımda 37°C‘lik yüksek sıcaklık ayarlaması gerektirebilir. 

Ciddi hastalarda, hemoliz kontrol altına alınana ve transfüzyon ihtiyacı sınırlandırılana veya ilaç tedavisi etkisini göstermeye başlayana kadar uygulanabilir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Hamblin T. Management of cold agglutination syndrome. Transfus Sci 2000;22:121–124. 

*King KE, Ness PM. Treatment of autoimmune hemolytic anemia. Semin Hematol 2005;42:131–136. 

Petz LD. Treatment of autoimmune hemolytic anemias. Curr Opin Hematol 2001;8:411–416. ULUSAL TERAPÖTĠK AFEREZ REHBERĠ __________________________________________________________________________________ 142 

*Rosse WF. Autoimmune hemolytic anemia. In: Handin RI, Lux SE, Stossel TP, editors. Blood: Principles and Practice of Hematology, 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams, and Wilkins. 2002. p 1859–1885. 

*Semple JW, Freedman J. Autoimmune pathogenesis and autoimmune hemolytic anemia. Semin Hematol 2005;42:122–130. 

*von Baeyer H. Plasmapheresis in immune hematology: review of clinical outcome data with respect to evidence-based medicine and clinical experience. Ther Apher Dial 2003;7:127–140. 

*McLeod BC. Evidence based therapeutic apheresis in autoimmune and other hemolytic anemias. Current Opin Hematol 

2007;14:647–654. 

*Ruivard M, Tournilhac O, Montel S, Fouilhoux AC, Quainon F, Lenat A, Travade P, Philippe P. Plasma exchanges do not 

increase red blood cell transfusion efficiency in severe autoimmune hemolytic anemia: a retrospective case-control study. J Clin Apher 2006;21:202–206. 

*Gehrs BC, Friedberg RC. Autoimmune hemolytic anemia. Am J Hematol 2002;69:258–271. 

*Powers A, Silberstein LE. Autoimmune hemolytic anemia. In: Hoffman R, Benz EJJ, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE, McGlave P, editors. Hematology, basic principles and practice. Philadelphia, PA: Elsevier. 2009. p 645–657.