NÖROMYELİTİS OPTİKA 

Tanım: Spinal kord ve optik sinir harabiyeti ile sonuçlanan inflamatuar demyelinizan hastalıktır. 

Gerekçe: Terapötik plazmaferez patolojik antikorları, immün kompleksleri ve inflamatuar mediyatörleri uzaklaştırır. 

İşlem: TPD, DFPP, CF, IA 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günlük ya da günaşırı 

Replasman Sıvısı: Albümin, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: ĠĢlem sayısı 2-20 arasında değişmekle birlikte, ortalama 5 işlemdir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Lana-Peixoto MA. Devic‘s neuromyelitis optica: a critical review. Arq Neuropsiquiatr 2008;66:120–138.

*Argyriou AA, Makris N. Neuromyelitis optica: a distinct demyelinating disease of the central nervous system. Acta Neurol Scand 2008;118:209–217. 

*Wingerchuk DM, Weinshenker BG. Neuromyelitis optica. Curr Treat Options Neurol 2008;10:55–66. 

*Bonnan M, Valentino R, Olindo S, Mehdaoui H, Smadja D, Cabre P. Plasma exchange in severe spinal attacks associated with neuromyelitis optica spectrum disorder. Mult Scler 2009; 15:487–492. 

*Ruprecht K, Klinker E, Dintelmann T, Rieckmann P, Gold R. Plasma exchange for severe optic neuritis: treatment of 10 patients. Neurology 2004;63:1081–1083. 

*Watanabe S, Nakashima I, Misu T, Miyazawa I, Shiga Y, Fujihara K, Itoyama Y. Therapeutic efficacy of plasma Exchange in NMO-IgG-positive patients with neuromyelitis optica. Mult Scler 2007;13:128–132.