Lökositaferez Kolonu

– İnflamatuvar barsak hastalığı tadavisi için,
– inflamasyona neden olan lökositlerin uzaklaştırılması (granülosit, monosit, lenfosit)

Kolay Kullanım “Direkt Hemoperfüzyon”

Özellikler
– Lökosit Aferez Tedavisi; lökosit uzaklaştırıcı filtreyi kullanarak, inflamasyona neden olan lökositlerin (garnülosit, monosit, lenfosit) seçici olarak uzaklaştırır. Bu yöntem, hastaların inflamatuvar durumlarıyla ilgili klinik durumlarını etkilemek için kullanılır.
– Her seansı yaklaşık 1 saat süren, basit, ekstrakorporeal bir işlemdir. Standart tedavi protokolü 5 hafta boyunca haftada 1 seanstır.
– Ekstrakorporeal tedavilerin güvenliği Asahi’nin hemodiyaliz ve plazma terapisi gibi kan saflaştırma alanlarında edindiği uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle garantilanmektedir.

Avantajlar
– Birkaç seri tedavinin ardından aktif Ülseratif Kolit (UC) hastalarında yaklaşık %70 remisyon sağlamıştır. (Japon ve Alman çalışmaları)
– Konveksiyonel ilaç tedavileriyle karşılaştırıldığında belirgin şekilde saha az yan etki görülür. LCAP tedavisinde rapor edilen yan etkiler geçicidir ve tedavinin ekstrakorporeal doğasıyla ilişkilidir.