KRONİK İNFLAMATUAR DEMYELİNİZAN POLİRADİKÜLONÖROPATİ (CIDP) 

Tanım: CIDP; ilerleyici, iki veya daha fazla aylık sürelerde tekrarlayan, his kaybının eĢlik ettiği veya etmediği proksimal ve distal simetrik kas güçsüzlüğü ile karakterizedir. Nörolojik bozukluklar olarak: duyularda azalma, reflekslerin azalması ya da kaybolması, serebrospinal sıvının protein düzeyinde artıĢ ve demyelinizasyon varlığı tespit edilebilir. CIDP, HIV ve diabet gibi diğer hastalıklarla birlikte görülebilir. 

Gerekçe: CIDP için kabul edilen etyoloji; periferal sinirlerin otoimmün saldırıya uğramasıdır. Hem humoral hem de hücresel immün yanıt dökümante edilmiştir. Tedaviler anormal immun yanıtın düzeltilmesi amaçlıdır. 

İşlem: TPD, DFPP, CF, IA 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: iyileşme sağlanıncaya kadar haftada 2-3 işlem; daha sonra kademeli azaltma 

Replasman Sıvısı: Albumin, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: İşlemler kısa süreli fayda sağlar fakat daha sonra hızlı bir kötüleşme görülebilir. Bu durum hastalar için bireyselleştirilmiş idame işlemlerle tedavisini ve/veya diğer immunmodulasyon yapan tedavileri gerektirebilir. idame işlemlerle tedavisinin sıklığı semptomlar kontrol altına alınana kadar haftalık-aylık olabilir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Dyck PJ, Litchy WJ, Kratz KM, Suarez GA, Low PA, Pineda AA, Windebank AJ, Karnes JL, O‘Brien PC. A plasma exchange versus immune globulin infusion trial in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Ann Neurol 1994;36:838–845. 

*Hahn AF, Bolton CF, Pillay N, Chalk C, Benstead T, Bril V, Shumak K, Vandervoort MK, Feasby TE. Plasma-exchange therapy in chronic inflammatory demyelinating polyneurop athy. A double-blind, sham-controlled, cross-over study. Brain 1996;119:1055–1066. 

*Koller H, Kieseier BC, Jander S, Hartung HP. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. N Engl J Med 2005; 352:1343–1356. 

*Mehndiratta MM, Hughes RA, Agarwal P. Plasma Exchange for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database Syst Rev 2004:CD003906. 

*Brannagan TH, III. Current treatments of chronic immunemediated demyelinating polyneuropathies. Muscle Nerve 2009;39:563–578.