KARDİYAK ALLOGREFT REJEKSİYONU 

Tanım: Kardiyak allogreft rejeksiyonu, vücudun kendinden farklı olarak tanıdığı kardiyak hücrelere karşı gelişen normal yanıtıdır. Hiperakut, akut hücresel, akut antikor aracılıklı veya kronik olabilir. Akut hücresel rejeksiyon en fazla görülen tiptir. 

Gerekçe: Terapötik aferezinimmün sistemi stimüle ederek allograft rejeksiyona neden olan klona özgün T hücrelerini yok ettiği düşünülmektedir. Aynı zamanda, regulatuar T hücrelerini artırarak immuntoleransı indüklediği bildirilmektedir. 

İşlem: ECP, TPD 

İşlenen Volüm: 

ECP: 200–270 ml MNH. 2 kat TVH işlenerek alınan MNH‘ler 2 basamaklı işlem yöntemi ile toplanır ve tedavi edilir. 

TPD: 1–1,5 TPH

Sıklığı: 

ECP: Haftada 2 işlem veya her 2-8 haftada bir 2 işlem 

TPD: Günlük, en az 3 gün 

Replasman Sıvısı: 

ECP: Gerekli değil 

TPD: albumin; TDP 

Uygulama sayı ve/veya süresi: 

Tedavi edilecek minimum lenfosit sayısı için yeterli veri bulunmamakla birlikte, iĢlem öncesi dolaĢan lenfosit sayısını belirlemek için tam kan sayımı yapılması önerilir. ECP ve TPD‘nin süresi ve kesilmesine dair veri bulunmamaktadır. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Barr ML, Baker CJ, Schenkel FA, McLaughlin SN, Stouch BC, Starnes VA, Rose EA. Prophylactic photopheresis and chronic rejection: effects on graft intimal hyperplasia in cardiac transplantation. Clin Transplant 2000;14:162–166. 

*Barr ML, Meiser BM, Eisen HJ, Roberts RF, Livi U, Dall‘Amico R, Dorent R, Rogers JG, Radovancevic B, Taylor DO, Jeevanandam V, Marboe CC;Photopheresis Transplantation

Study Group. Photopheresis for the prevention of rejection in cardiac transplantation. N Engl J Med 1998;339:1744–1751. 

*Edelson RL. Transimmunization: the science catches up to the clinical success. Transfus Apher Sci 2002;26:177–180. 

*Kirklin JK, Brown RN, Huang ST, Naftel DC, Hubbard SM, Rayburn BK, McGiffin DC, Bourge RB, Benza RL, Tallaj JA, Pinderski LJ, Pamboukian SV, George JF, Marques M. Rejection with hemodynamic compromise: objective evidence for efficacy of photopheresis. J Heart Lung Transplant 2006;25:283–288. 

*Kirklin JK, Naftel DC, Bourge RC, McGiffin DC, Hill JA, Rodeheffer RJ, Jaski BE, Hauptman PJ, Weston M, White-Williams C. Evolving trends in risk profiles and causes of death after heart transplantation: a ten-year multi-institutional study. J Thorac Cardiovasc Surg 2003;125:881–890. 

*Lamioni A, Parisi F, Isacchi G, Giorda E, Di Cesare S, Landolfo A, Cenci F, Bottazzo GF, Carsetti R. The immunological effects of extracorporeal photopheresis unraveled: induction of tolerogenic dendritic cells in vitro and regulatory T cells in vivo. Transplantation 2005;79:846–850. 

*Marques MB, Tuncer HH. Photopheresis in solid organ transplant rejection. J Clin Apher 2006;21:72–77. 

*Wong BW, Rahmani M, Rezai N, McManus BM. Progress in heart transplantation. Cardiovasc Pathol 2005;14:176–180. 

*Wang SS, Chou NK, Ko WJ, Chi NH, Hung SC, Hsu RB, Yu HY, Chen YS, Chu SH, Tsao CI, Shun CT. Effect of plasmapheresis for acute humoral rejection after heart transplantation. Transplant Proc 2006;38:3692–3694. 

*George JF, Gooden CW, Guo L, Kirklin JK. Role for CD4(1)CD25(1) T cells in inhibition of graft rejection by extracorporeal photopheresis. J Heart Lung Transplant 2008;27: 616–622.