İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI 

Tanım: İnflamatuar barsak hastalığı (İBH) intestinal epitelin bariyer fonksiyonunun bozulması ve mukozal immün sistemdeki defektlere bağlı olarak oluşan anormal bir yanıt sonucu gelişir. İBH‘lığı etiyolojisinde genetik, çevresel ve konakçı immün yanıtı gibi faktörlerin önemli rol oynadığı bir hastalık grubudur. 

Gerekçe: İnflamasyona neden olan lökositlerin ve trombositlerin bir miktarını, seçici olarak lökosit aferezi kolonu vasıtasıyla hastanın tam kanından uzaklaĢtırmak ve böylece kısa sürede hızlı bir klinik iyileĢme sağlamaktır. 

İşlem: Adsorbtif Sitaferez 

İşlenen Volüm: 1,800 mL – 3,000 mL tam kan 

Sıklığı: Haftada bir-iki kez. 

Replasman Sıvısı: Gerekli değil 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Toplam işlem süresi ılımlı hastalarda haftada 1 seans olmak üzere 5 hafta boyunca toplam 5 işlem iken, ciddi hastalarda haftada 2 seans olmak üzere 5 hafta boyunca toplam 10 işlem veya haftada 1 işlem olmak üzere 10 hafta boyunca toplam 10 işlemdir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Hanai H, Watanabe F, Yamada M, Sato Y, Takeuchi K, Iida T, Tozawa K, Tanaka T, Maruyama Y, Matsushita I, Iwaoka Y, Kikuch K, Saniabadi AR. Adsorptive granulocyte and monocyte apheresis versus prednisolone in patients with corticosteroid- dependent moderately severe ulcerative colitis. Digestion 2004;70:36–44. 

*Loftus EV, Jr. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterology 2004;126:1504–1517. 

*Pineda AA. Developments in the apheresis procedure for the treatment of inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2006;12(Suppl 1):S10–S14. 

*Sandborn WJ. Preliminary data on the use of apheresis in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2006;12 (Suppl 1):S15–S21. 

*Saniabadi AR, Hanai H, Takeuchi K, Umemura K, Nakashima M, Adachi T, Shima C, Bjarnason I, Lofberg R. Adacolumn, an adsorptive carrier based granulocyte and monocyteapheresis device for the treatment of inflammatory and refractory diseases associated with leukocytes. Ther Apher Dial 2003;7:48–59. 

*Sawada K, Muto T, Shimoyama T, Satomi M, Sawada T, Nagawa H, Hiwatashi N, Asakura H, Hibi T. Multicenter randomized controlled trial for the treatment of ulcerative colitis with a leukocytapheresis column. Curr Pharm Des 2003;9:307–321. 

*Shimoyama T, Sawada K, Hiwatashi N, Sawada T, Matsueda K, Munakata A, Asakura H, Tanaka T, Kasukawa R, Kimura K, Suzuki Y, Nagamachi Y, Muto T, Nagawa H, Iizuka B, Baba S, Nasu M, Kataoka T, Kashiwagi N, Saniabadi AR. Safety and efficacy of granulocyte and monocyte adsorption apheresis in patients with active ulcerative colitis: a multicenter study. J Clin Apher 2001;16:1–9. 

*Yamamoto T, Umegae S, Kitagawa T, Yasuda Y, Yamada Y, Takahashi D, Mukumoto M, Nishimura N, Yasue K, Matsumoto K. Granulocyte and monocyte adsorptive apheresis in the treatment of active distal ulcerative colitis: a prospective, pilot study. Aliment Pharmacol Ther 2004;20:783–792. 

*Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K. Safety and clinical efficacy of granulocyte and monocyte adsorptive apheresis therapy for ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2006;12:520–525.