İMMÜNOADSORBSİYON
(Tam Seçici Otolog Plazmaferez)

Tam seçici otolog filtrasyon;
Vücut dışı (ekstrakorpereal) dolaşım ile hastadan uzaklaştırmak istenen moleküller, moleküle özgü seçiciliği sayesinde plazmadan uzaklaştırılır.
Bu sistemde Ig,ldl ve immün kompleksleri tutacak biçimde dizayn edilmiş geniş spekrumlu kolonlar çok kullanımlık oldukları için kronik hastalarda ya da; işlem sayısı fazla olan hastalarda tercih sebebi olmaktadır.

İmmünoadsorpsiyon temal olarak, kandan santrifüj cihazı ile ayrılan plazmanın anti antikor yüklü kolonlardan geçirilerek spesifik olarak hastalığa sebep olan patojenlerin plazmadan ayrılması devamında santrifüj cihazında plazma ve kanın şekilli elemanlarının tekrar birleşerek hastaya geri verilmesi işlemidir.

Metabolizma-Endokrin = Familial Hypercholesterolemia (FH), Hiper Trigliseridemi, Graves Oftalmopatisi (Göz Hst.), Otoimmün Tiroid (Hashimoto Hst.), Otoimmün Diyabet (Tip I)
Nöroloji = Myasthenia Gravis (MG), Guillain Barre Syndrome (GBS), Chronic İnflammatory Demyalinating Polyradiculoneropathy (CIDP)
Dermatoloji = Pemphigus Vulgaris (PV), Pemphigus Foliaceus, Paraneoplastik Pemphigus, Pemphigus Gestastiones, Bullous Pemphigoid (BP), Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)
Ortopedi = Diabetic Foot Syndrome
Kalp ve Damar Cerrahisi = Arterlosclerosis Obliterans (ASO), TromboAnjitis Obliterans (TAO) Burger’s Hastalığı
Kardiyoloji = IDCM (İdiopatik Dilate Kardiyampati) Coronary Heart Disease (CHD)