Hemoperfüzyon (HP)

Açıklama

Hemoperfüzyon, maddeleri bir yüzeye sabitleyen bir teknik olan adsorpsiyon ile kandaki belirli maddeleri doğrudan çıkarmak için kullanılabilir. Kırmızı hücrelerin büyük kaybı olmadan filtrelenemeyecek kadar büyük lökositler için özellikle ilgi çekicidir. Hemoperfüzyon, kaskad filtrasyon gibi hem akut hem de kronik hastalıklar için ve aynı frekansta kullanılabilir. 

Uygulama örnekleri

  • Ülseratif kolit
  • Crohn hastalığı

Teknik Bilgiler

Hemoperfüzyonda kan, özel olarak tasarlandığı maddeleri tutan bir sorbentten geçirilir. Tedavinin sonunda, sorbent bu maddenin büyük miktarlarını içerir ve atılır. Sorbent, plazmadan daha fazla bradikinin salınımı gibi bazı klinik yan etkilere yol açmaya daha yatkın olan kanla doğrudan etkileşime girer. Bu tür yan etkiler ve potansiyel kontrendikasyonlar, bu tür sorbentin üreticisi tarafından belirtilmelidir.