AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMYELİT 

Tanım: Akut dissemine ensefalomyelit (ADEM); tipik olarak febril bir prodromal dönem (sıklıkla viral olduğu düşünülen) ya da aşılama sonrası ortaya çıkan, beyin ve spinal kordun etkilendiği akut, inflamatuar, monofazik, demyelinizan bir hastalıktır. 

Gerekçe: İmmün modulasyonda olduğu gibi, sorumlu olduğu düşünülen antikorları ortamdan uzaklaştırarak etki gösterir. ADEM‘in akut fazında TNF, TNFR-1, IL-6 ve IL-10 gibi sitokinler artmaktadır. GM1 ve CD1a gibi gangliozidlere karşı gelişen antikorlar ve varsa myelin bazik proteine reaktif T helper-2 hücreleri terapötik plazmaferez ile uzaklaştırılabilir. 

İşlem: TPD 

İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günlük yada günaşırı 

Replasman Sıvısı: Albümin, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: ADEM‘de TPD‘nin optimal kullanımıyla ilgili öneri yapılabilecek net standartlar bulunmamaktadır. Genellikle 2-3 işlemden sonra gözle görülür cevap alınmaktadır. Eğer tedavinin erken döneminde düzelme gözlenmiyorsa cevap alma olasılığı daha azdır. Tedavisi genellikle 5 işlem olmak üzere 3-6 uygulamadan oluşmaktadır. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

 Khurana DS, Melvin JJ, Kothare SV, Valencia I, Hardison HH, Yum S, Faerber EN, Legido A. Acute disseminated encephalomyelitis in children: discordant neurologic 

and neuroimaging abnormalities and response to plasmapheresis. Pediatrics 2005;116:431–436. 

 Menge T, Hemmer B, Nessler S, Wiendl H, Neuhaus O, Hartung HP, Kieseier BC, Stuve O. Acute disseminated encephalomyelitis: an update. Arch Neurol 2005;62:1673–1680. 

 Lin CH, Jeng JS, Yip PK. Plasmapheresis in acute disseminated encephalomyelitis. J Clin Apher 2004;19:154–159. 

 RamachandranNair R, Rafeequ M, Girija AS. Plasmapheresis in childhood acute disseminated encephalomyelitis. Indian Pediatr 2005;42:479–482. 

 Keegan M, Pineda AA, McClelland RL, Darby CH, Rodriguez M, Weinshenker BG. Plasma exchange for severe attacks of CNS demyelination: predictors of response. Neurology 2002;58:143–146. 

 Garg RK. Acute disseminated encephalomyelitis. Postgrad Med J 2003;79:11–17. 

 Schwarz S, Mohr A, Knauth M, Wildemann B, Storch-Hagenlocher B. Acute disseminated encephalomyelitis: a follow-up study of 40 adult patients. Neurology 2001;56:1313–1318. 

 Kaynar L, Altuntas F, Aydogdu I, Turgut B, Kocyigit I, Hacioglu SK, Ismailogullari S, Turgut N, Erkurt MA, Sari I, Oztekin M, Solmaz M, Eser B, Ersoy AO, Unal A, Cetin M. Therapeutic plasma exchange in patients with neurologic diseases: retrospective multicenter study. Transfus Apher Sci 2008;38:109– 115. 

 Tenembaum S, Chitnis T, Ness J, Hahn JS. Acute disseminated encephalomyelitis. Neurology 2007;68(16 Suppl 2):S23–S36. 

 Shinozaki K, Oda S, Sadahiro T, Nakamura M, Abe R, Nakamura S, Hattori N, Hirano S, Hattori T, Hirasawa H. A case report of plasmapheresis in the treatment of acute disseminated encephalomyelitis. Ther Apher Dial 2008;12:401–405. 

 Murthy JM. Acute disseminated encephalomyelitis. Neurol India 2002;50:238–243. 

 Tselis A. Acute disseminated encephalomyelitis. Curr Treat Options Neurol 2001;3:537–542.