DİYABETİK AYAK ÜLSERİ 

Tanım: Diyabetik ayak yaraları önemli bir hastalık, ölüm ve ekonomik kayıp ve diyabete bağlı hastane yatışlarının en sık nedenidir. Diyabetik ayak ülserlerinin ana nedeni damarsal problemlerden kaynaklanan nöropati ve/veya iskemidir. 

Gerekçe: Hastalığın çok faktörlü patogenezinde mikro ve makroanjiopatinin çoklu etkileşiminin rol oynamasıreoferez kullanılmasını düĢündürmektedir. Bu etkileşimlere kan akışı değişkenliği, azalan doku oksijenlenmesi, endotel fonksiyon yetersizliği/bozukluğu ve enfeksiyon eşlik etmektedir. Hem nöropati hem de anjiopati makro sirkülasyonda ve de cilt mikrosirkülasyonunda fonksiyonel bozukluğa yol açmaktadır. Yeterli doku oksijeni kan tedariki, beslenme faktörlerinin ve çözünür medyatörlerinin taşınması enfeksiyon kontrolünde, yara iyileşmesi ve doku rejenerasyonunda önemlidir. Yetersiz perfüzyon yara iyileşme sürecini olumsuz etkilemekte ve ani doku ölümüne yol açmaktadır. 

İşlem: Reoferez 

İşlenen volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Haftalık (ilk 2 iĢlem ilk hafta olmak kaydı ile) 

Replasman Sıvısı: Gerektiğinde albumin, TDP, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Yara lezyonları 2-3 üncü derece Wagner skorlaması veya standart tedaviye cevap vermeyip ampütasyonun tavsiye edilebileceği öngörülen diyabetik hastalarda ilk hafta 2 işlem olmak üzere, takip eden 10 hafta boyunca da her 2 haftada 1 iĢlemden oluĢmaktadır. Kür, toplam 11 haftada toplam 7 işlemden oluşmaktadır. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Jhang JS, Schilsky ML, Lefkowitch JH, Schwartz J. Therapeutic plasmapheresis as a bridge to liver transplantation in fulminant Wilson disease. J Clin Apher 2007;22:10–14. 

*Asfaha S, Almansori M, Qarni U, Gutfreund KS. Plasmapheresis for hemolytic crisis and impending acute liver failure in Wilson disease. J Clin Apher 2007;22:295–298. 

*Hursitoglu M, Kara O, Cikrikcioglu MA, Celepkulu T, Aydin S, Tukek T. Clinical improvement of a patient with severe Wilson‘s disease after a single session of therapeutic plasma exchange. Journal of clinical apheresis 2009;24:25–27. 

*Kiss JE, Berman D, Van Thiel D. Effective removal of copper by plasma exchange in fulminant Wilson‘s disease. Transfusion 1998;38:327–331. 

*Nagata Y, Uto H, Hasuike S, Ido A, Hayashi K, Eto T, Hamakawa T, Tanaka K, Tsubouchi H. Bridging use of plasma exchange and continuous hemodiafiltration before living donor liver transplantation in fulminant Wilson‘s disease. Intern Med 2003;42:967–970.