Bilurubin ve Safra Asidi Uzaklaştırma Kolonu

Endikasyon
Karaciğer Hastalıkları
(Özellikle; Fulminant Hepatit, Postoperatif Hepatik Yetmezlik, Primer Biliyer Sirozu, Hiperbilurubini’ de endikedir.)

  • Plazmadan safra asidi ve bilurubin selektif adsorbsiyonu.
  • Plazma replasmanına ihtiyaç duyulmadığından hepatit, AIDS v.b. enjeksiyon riskini minumuma indirir.
  • Protein alerjisi olan hastalara uygulanabilir.