AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ

Tanım: Akut karaciğer yetmezliği, normal bir karaciğerde (fulminan hepatik yetmezlik olarak bilinir) ya da kronik karaciğer hastalığında gelişebilir. Akut karaciğer yetmezliğinin en yaygın sebebi ABD‘de viral hepatit, İngiltere‘de asetaminofen toksisitesidir. Diğer sebepler arasında; hepatotoksinlerin (ilaç, zehirli mantar vb) alımı, otoimmün hepatit ve Wilson hastalığı sayılabilir. 

Gerekçe: Aromatik aminoasitler, amonyak, endotoksinler, indoller, merkaptanlar, fenoller gibi albümine bağlanmış büyük molekül ağırlıklı toksinler ve hepatik koma, hiperkinetik sendrom, azalmış sistemik vasküler direnç ve azalmış serebral kan akımından sorumlu olduğu düşünülen diğer faktörler terapötik plazmaferez ile ortamdan uzaklaştırılabilir. Aynı zamanda, koagulasyonfaktörlerini tamamlayarak ve doku plazminojen aktivatörü, fibrin, fibrinojen yıkım ürünleri gibi aktive olmuş pıhtılaşma faktörlerini ortamdan uzaklaştırarak hemostazı düzenler.


İşlem: TPD, SPD, AA
İşlenen Volüm: 1-1.5 TPH
Sıklığı: Günlük
Replasman Sıvısı: TDP, albümin, BTS
Uygulama sayı ve/veya süresi: İşlemler kendiliğinden rejenerasyon oluşana ya da transplantasyona kadar uygulanmalıdır. işlemlere yanıt bir sonraki sabah laboratuvar değerleri ile değerlendirilmelidir.
Nadir olarak primer bilier sirozda, kaşıntıyı hafifletmek için 4 hafta boyunca haftada 2-3 kez klinik yanıt gözleninceye kadar yapılabilir. Benign tekrarlayan intrahepatik kolestazda daha sonra 1-2 hafta aralar ile veya 2-6 hafta boyunca haftada 1-2 kez olmak üzere devam edilebilir.

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

 Adham M. Extracorporeal liver support: waiting for the decidingvote. Asaio J 2003;49:621–632. 

 Demetriou AA, Brown RS, Jr., Busuttil RW, Fair J, McGuire BM, Rosenthal P, Am Esch JS, II, Lerut J, Nyberg SL, Salizzoni M, Fagan EA, de Hemptinne B, Broelsch CE, Muraca M, Salmeron JM, Rabkin JM, Metselaar HJ, Pratt D, De La Mata M, McChesney *LP, Everson GT, Lavin PT, Stevens AC, Pitkin Z, Solomon BA. Prospective, randomized, multicenter, controlled trial of a bioartificial liver in treating acute liver failure. Ann Surg 2004;239:660–667; discussion 667–670. 

 Naruse K. Artificial liver support: future aspects. J Artif Organs 2005;8:71–76. 

 Vanholder R, del Canizo JF, Sauer IM, Stegmayr B. The European artificial organ scene: present status. Artif organs 2005;29:498–506. 

 Akdogan M, Camci C, Gurakar A, Gilcher R, Alamian S, Wright H, Nour B, Sebastian A. The effect of total plasma exchange on fulminant hepatic failure. J Clin Apher 2006;21: 96–99. 

 Clemmesen JO, Kondrup J, Nielsen LB, Larsen FS, Ott P. Effects of high-volume plasmapheresis on ammonia, urea, and amino acids in patients with acute liver failure. Am J Gastroenterol 2001;96:1217–1223. 

 De Silvestro G, Marson P, Brandolese R, Pittoni G, Ongaro G. A single institution‘s experience (1982–1999) with plasmaexchange therapy in patients with fulminant hepatic failure. Int J Artif Organs 2000;23:454–461. 

 McLaughlin BE, Tosone CM, Custer LM, Mullon C. Overview of extracorporeal liver support systems and clinical results. Ann NY Acad Sci 1999;875:310–325. 

 Winters JL, Pineda AA, McLeod BC, Grima KM. Therapeutic apheresis in renal and metabolic diseases. J Clin Apher 2000; 15:53–73. 

 Singer AL, Olthoff KM, Kim H, Rand E, Zamir G, Shaked A. Role of plasmapheresis in the management of acute hepatic failure in children. Ann Surg 2001;234:418–424. 

 Mertens PR, Schönfelder T, Handt S, Kierdorf H, Marschall H, Busch N, Heintz B, Sieberth H. Long-term extracorporeal bilirubin elimination: A case report on cascade resin plasmaperfusion. Blood Purif 1998;16(6):341-348. 

 Ryan CJ, Anilkumar T, Ben-Hamida AJ, Khorsandi SE, Aslam M, Pusey CD, Gaylor JD, Courtney JM. Multisorbent plasma perfusion in fulminant hepatic failure: effects of duration and frequency of treatment in rats with grade III hepatic coma. Artif Organs 2001;25(2):109-118. 

 Wang YJ, Wang ZW, Luo BW, Liu HL, Wen HW. Assessment of resin perfusion in hepatic failure in vitro and in vivo. World J Gastroenterol 2004;10(6):837-840. 

 Pusl T, Denk GU, Parhofer KG, Beuers U. Plasma separation and anion adsorption transiently relieve intractable pruritus in primary biliary cirrhosis. J Hepatol. 2006 Dec;45(6):887-891. 

 Adani GL, Lorenzin D, Currò G, Sainz-Barriga M, Comuzzi C, Bresadola V, Avellini C, Baccarani U. Selective bilirubin removal by plasma treatment with Plasorba BR-350 for early cholestatic graft dysfunction. Transplant Proc. 2007;39(6):1904-1906. 

 Mertens PR, Schönfelder T, Handt S, Kierdorf H, Marschall H, Busch N, Heintz B, Sieberth H. Long-term extracorporeal bilirubin elimination: A case report on cascade resin plasmaperfusion. Blood Purif. 1998;16(6):341-348. 

 Mori T, Eguchi Y, Shimizu T, Endo Y, Yoshioka T, Hanasawa K, Tani T. A case of acute hepatic insufficiency treated with novel plasmapheresis plasma diafiltration for bridge use until liver transplantation. Ther Apher. 2002;6(6):463-466. 

 Nakae H, Igarashi T, Tajimi K, Noguchi A, Takahashi I, Tsuchida S, Takahashi T, Asanuma Y. A case report of pediatric fulminant hepatitis treated with plasma diafiltration. Ther Apher Dial. 2008;12(4):329-332. 

 Hitomi Y, Sato N, Morita S et al. Performance stability of a membrane plasma separator ―Evacure‖ in its continuous use. Jap J Apheresis. 2009 28(3):235-240. 

 Nakae H, Eguchi Y, Saotome T, Yoshioka T, Yoshimura N, Kishi Y, Naka T, Furuya T. Multicenter study of plasma diafiltration in patients with acute liver failure. Ther Apher Dial. 2010 Oct;14(5):444-50.