AKCİĞER ALLOGRAFT REJEKSİYONU 

Tanım: Akut ve kronik olmak üzere 2 formda görülebilir. Kronik formu bronşiolitis obliteransdır. 

Gerekçe: ECP‘nin etki mekanizması net olarak bilinmemekle birlikte, klon spesifik T hücrelerinin stimulasyonu, lenfosit apopitozunda artış, ECP ile tedavi edilen monositlerden salınan inflamatuar medyatörlerin tüm immün sistem populasyonunu etkilemesi ve regulatuar T hücrelerine bağlı immunmodülasyon olarak sayılabilir. 

İşlem: ECP 

İşlenen Volüm: Mononükleer hücrelerden oluşan yaklaşık 200-270 ml mononükleer hücre ürünü, iki-süreç metodunda, çift TKH iĢlemi ile elde edilen MNC‘ler toplanır ve işlenir. 

Sıklığı: Değişik protokoller mevcuttur. Haftada iki kez veya 2 haftada bir uygulanabilir. 

Replasman Sıvısı: Gerekli değil 

Uygulama sayı ve/veya süresi: En uygun süre bilinmemektedir. Tedavi sayısı 6 ile 24 arasında değişir. Klinik stabil hale gelirse uzun süreli idame düşünülebilir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

 Astor TL, Weill D. Extracorporeal photopheresis in lung transplantation. J Cutan Med Surg 2003;7(4 Suppl):20–24. 

 Khuu HM, Desmond R, Huang ST, Marques MB. Characteristics of photopheresis treatments for the management of rejection in heart and lung transplant recipients. J Clin Apher 2002;17:27–32. 

 O‘Hagan AR, Stillwell PC, Arroliga A, Koo A. Photopheresis in the treatment of refractory bronchiolitis obliterans complicating lung transplantation. Chest 1999;115:1459–1462. 

 Salerno CT, Park SJ, Kreykes NS, Kulick DM, Savik K, Hertz MI, Bolman RM, III. Adjuvant treatment of refractory lung transplant rejection with extracorporeal photopheresis. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;117:1063–1069. 

 Villanueva J, Bhorade SM, Robinson JA, Husain AN, Garrity ER, Jr. Extracorporeal photopheresis for the treatment of lung allograft rejection. Ann Transplant 2000;5:44–47

 McGiffin DC, Brown RN, Kirklin JK, Hart KH, Young KR, Zorn GL, Leon KJ, Wille KM. Does Photopheresis Have a Role in the Battle against BOS? J Heart Lung Transplant 2005;24(2 Suppl 1):S56. 

 Korom S, Boehler A, Weder W. Immunosuppressive therapy in lung transplantation: state of the art. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35:1045–1055. 

 Benden C, Speich R, Hofbauer GF, Irani S, Eich-Wanger C, Russi EW, Weder W, Boehler A. Extracorporeal photopheresis after lung transplantation: a 10-year single-center experience. Transplantation 2008;86:1625–1627. 

 Meloni F, Cascina A, Miserere S, Perotti C, Vitulo P, Fietta AM. Peripheral CD4(1)CD25(1) TREG cell counts and the response to extracorporeal photopheresis in lung transplant recipients. Transplant Proc 2007;39:213–217. 

 Christie JD, Edwards LB, Aurora P, Dobbels F, Kirk R, Rahmel AO, Stehlik J, Taylor DO, Kucheryavaya AY, Hertz MI. The registry of the international society for heart and lung transplantation: twenty-sixth official adult lung and heart-lung transplantation report-2009. J Heart Lung Transplant 2009;28: 1031–1049. 

 Morrell MR, Despotis GJ, Lublin DM, Patterson GA, Trulock EP, Hachem RR. The efficacy of photopheresis for bronchiolitis obliterans syndrome after lung transplantation. J Heart Lung Transplant 2010;29:424–431. 

 Morrell MR, Patterson GA, Trulock EP, Hachem RR. Acute antibody-mediated rejection after lung transplantation. J Heart Lung Transplant 2009;28:96–100. 

 Hachem RR. Lung allograft rejection: diagnosis and management. Curr Opin Organ Transplant 2009;14:477–482.