AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİ 

Tanım: Familyal hiperkolesterolemi (FH), hepatosit apolipoprotein-B (apo-B) reseptöründe tanımlanmış mutasyon sonucu LDL‘nin karaciğerden uzaklaştırılmasında azalma ile ilişkili, otozomal dominant bir hastalıktır. 

Gerekçe: Ateroskleroz oluşumunu engellemek için kan LDL konsantrasyonunu ve adezyon moleküllerinin ekspresyonunu azaltılır. Bu aynı zamanda ksantomanın boyutunu küçülterek aterom plak oluşumunu engelleyerek veya var olan aterom plaklarını gerileterek ve/veya stabilize ederek anjina pektoris ve miyokard infarktüs gelişimini engeller.

İşlem: TPD, DFPP, CF, Lipid Aferezi 

İşlenen Volüm: 1-2 TPH 

Sıklığı: 1- 2 haftada bir 

Replasman Sıvısı: albümin 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Hedef zaman ortalamalı kolesterol düzeyini %45-55, LDL ve lipoprotein A düzeyini %40-60 azaltmak olmalıdır. Tedaviye süresiz olarak devam edilir ve tarif edildiği gibi zaman-ortalamalı kolesterol ve LDL düzeyleri düşürülerek hedef düzey korunacak şekilde sıklığı ayarlanır. 

Dünya genelinde kullanılan çeşitli hasta dahiletme kriterleri mevcuttur. Bu kriterlerden bir tanesi kullanılabilir. 

FDA 

 İlaç ve diyete refrakter ailesel hiperkolesterolemi hastası olmalı 

 LDL>500 mg/dl olan fonksiyonel homozigot ailesel hiperkolesterolemi hastası 

 LDL>300 mg/dl olan; bilinen hiçbir koroner hastalık öyküsü olmayan fonksiyonel heterozigot ailesel hiperkolesterolemi hastası 

 LDL>200 mg/dl olan; koroner hastalık öyküsü olan fonksiyonel heterozigot ailesel hiperkolesterolemi hastası 

Almanya 

 Homozigot formda ailesel hiperkolesterolemili hastalarda, 

 On iki aydan fazla bir süre için belgelenmiş tıbbi tedavi ve azami diyet neticesinde LDL kolesterolü yeterince düşürülemeyen ciddi hiperkolesterolemili hastalarda, 

 Klinik ve görüntüleme yöntemleri ile belgelenmiş, izole Lp(a) düzeyi 60mg/dl üzerinde ve normal sınırlarda LDL kolesterol ile birlikte ilerleyen kardiyovasküler hastalıklı (koroner kalp hastalığı, periferik arter oklüzif hastalığı, serebrovasküler hastalıklar) hastalar 

 Bu nedenle hastanın tüm risk profilini ön planda tutarak endikasyon durumlarını belirlemek gerekir. 

Uluslararası Ailesel Hiperkolesterolemi Yönetim Paneli: 

 Homozigot ailesel hiperkolesterolemi hastaları için lipid aferezi standart tedavidir. Ayrıca, maksimum tedaviye rağmen LDL>160 mg/dl olan veya %40 tan daha az düşen semptomatik koroner kalp hastalığı olan heterezigot ailesel hiperkolesterolemi hastalarında kullanılması gerektiği ek bir tavsiyedir. 

Homozigot hastalarda oluşabilecek aort stenozunu engellemek için küçük yaşlarda tedaviye başlanması (6-7 yaşlarında) önerilir. Ailesel hiperkolesterolemisi olmayıp konvansiyonel tedaviye refrakter veya tedaviyi alamayan LDL, Lp(a) hastaları da lipid aferezi ile tedavi edilebilir. Gebelik sırasında LDL düzeyi çok yüksek olan ve uteroplesental kan akışı risk altında olan anne adaylarında da lipid aferezi gebeliğin başarılı sonlandırılmasında kullanılabilir. Yüksek riskli hastalar için LDL tedavi hedefinin 100 mg/dl den düĢük olması önerilir. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

 *Bambauer R. Low-density lipoprotein apheresis: clinical results with different methods. Artif Organs 2002;26:133–139. 

 *Bosch T, Wendler T. State of the art of low-density lipoprotein apheresis in the year 2003. Ther Apher Dial 2004;8:76–79. 

 *Parhofer KG, Geiss HC, Schwandt P. Efficacy of different low-density lipoprotein apheresis methods. Ther Apher 2000;4:382–385. 

 *Thompson GR. LDL apheresis. Atherosclerosis 2003;167:1–13. 255. Ziajka P. Role of low-density lipoprotein apheresis. Am J Cardiol 2005;96:67E–69E. 

 *Onofrillo D, Accorsi P. What‘s going on in LDL apheresis. Transfus Apher Sci 2007;37:213–221. 

 *Thompson GR. Recommendations for the use of LDL apheresis. Atherosclerosis 2008;198:247–255. 

 Kardas F., Çetin A., Solmaz M. et al. Successful treatment of homozygous familial hypercholesterolemia using cascade filtration plasmapheresis. Turk J Hematol Article in Press 2011 doi:10.5152/tjh.2011.20 

 Fernández-Fuertes LF, Tapia Martín M, Nieves Plá I, Novoa Mogollón FJ, Díaz Cremades J. Low-density lipoprotein apheresis using double filtration plasmapheresis: 27-month use in a child with homozygous familial hypercholesterolemia. Ther Apher Dial. 2010 Oct;14(5):484-5. doi: 10.1111/j.1744-9987.2010.00839.x. PubMed PMID: 21175548. 

 Gülle S, Bak M, Serdaroglu E, Can D, Karabay O. Low-density lipoprotein apheresis by membrane differential filtration (cascade filtration) via arteriovenous fistula performed in children with familial hypercholesterolemia. Ther Apher Dial. 2010 Feb;14(1):87-92. PubMed PMID: 20438523. 

 Stefanutti C, Di Giacomo S, Mazzarella B, Castelli A. LDL apheresis: a novel technique (LIPOCOLLECT 200). Artif Organs. 2009 Dec;33(12):1103-8. Epub 2009 Nov 26. PubMed PMID: 19995360. 

 Bláha M, Cermanová M, Bláha V, Blazek M, Malý J, Siroký O, Solichová D, Filip S, Rehácek V. Safety and tolerability of long lasting LDL-apheresis in familial hyperlipoproteinemia. Ther Apher Dial. 2007 Feb;11(1):9-15. PubMed PMID: 17309569. 

 Julius U, Parhofer KG, Heibges A, Kurz S, Klingel R, Geiss HC. Dextran-sulfate-adsorption of atherosclerotic lipoproteins from whole blood or separated plasma for lipid-apheresis–comparison of performance characteristics with DALI and Lipidfiltration. J Clin Apher. 2007;22(4):215-23. PubMed PMID: 17455220. 

 Klingel R, Mausfeld P, Fassbender C, Goehlen B. Lipidfiltration–safe and effective methodology to perform lipid-apheresis. Transfus Apher Sci. 2004 Jun;30(3):245-54. Review. PubMed PMID: 15172630. 

 Mabuchi H, Higashikata T, Kawashiri MA. Clinical applications of long-term LDL-apheresis on and beyond refractory hypercholesterolemia. Transfus Apher Sci. 2004 Jun;30(3):233-43. Review. PubMed PMID: 15172629. 

 Klingel R, Fassbender T, Fassbender C, Göhlen B. From membrane differential filtration to lipidfiltration: technological progress in low-density lipoprotein apheresis. Ther Apher Dial. 2003 Jun;7(3):350-8. Review. PubMed PMID: 12924612. 

 Geiss HC, Parhofer KG, Donner MG, Schwandt P. Low density lipoprotein apheresis by membrane differential filtration (cascade filtration). Ther Apher. 1999 Aug;3(3):199-202. PubMed PMID: 10427615. 

 Ritter MM, Parhofer KG. Extracorporal low-density lipoprotein elimination by immunoadsorption. Ther Apher Dial. 2003 Jun;7(3):370-2. Review. 

 Banyai S, Streicher J, Strobl W, Gabriel H, Gottsauner-Wolf M, Rohac M, Weidinger F, Hörl WH, Derfler K. Therapeutic efficiency of lipoprotein(a) reduction by low-density lipoprotein immunoapheresis. Metabolism. 1998 Sep;47(9):1058-64. 

 du Moulin A, Müller-Derlich J, Bieber F, RichterWO, Frei U, Müller R, Spaethe R. Antibody-based immunoadsorption as a therapeutic means. Blood Purif. 1993;11(3):145-9. 

 Jansen M, Gabriel H, Banyai S, Pidlich J,Weidinger F, Hörl WH, Derfler K. Regression of coronary atherosclerosis and amelioration of renal function during LDL immunoadsorption therapy in a renal transplant recipient. Wien KlinWochenschr. 1996;108(14):425-31. 

 Jovin IS, Taborski U, Müller-Berghaus G. Analysis of the long-term efficacy and selectivity of immunoadsorption columns for low density lipoprotein apheresis. ASAIO J. 2000 May-Jun;46(3):298-300. 

 Jovin IS, Taborski U, Stehr A, Müller-Berghaus G. Lipid reductions by low-density lipoprotein apheresis: a comparison of three systems. Metabolism. 2000 Nov;49(11):1431-3. 

 Schmaldienst S, Banyai S, Stulnig TM, Heinz G, Jansen M, Hörl WH, Derfler K. Prospective randomised cross-over comparison of three LDL-apheresis systems in statin pretreated patients with familial hypercholesterolaemia. Atherosclerosis. 2000 Aug;151(2):493-9. 

 Schmaldienst S, Banyai S, Stulnig TM, Heinz G, Jansen M, Hörl WH, Derfler K. Prospective randomised cross-over comparison of three LDL-apheresis systems in statin pretreated patients with familial hypercholesterolaemia. Atherosclerosis. 2000 Aug;151(2):493-9.