ABO UYUMSUZ SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU 

Tanım: Majör uyumsuzluk, vericinin A ve/veya B kan grubu antijenlerine karşı alıcıda doğal antikorların bulunması demektir; bu antikorlar vasküler endotel üzerinde eksprese edilen ABO kan grubu antijenleri nedeniyle endotelyal hasar oluşumuna bağlı olarak organın hiperakut/akut hümoral rejeksiyonuna yol açabilirler. Minör uyumsuzluk alıcıya karşı vericide anti A veya anti B antikorlarıbulunduğu zaman ortaya çıkar. Greft içinde bulunan verici lenfositleri (passenger lenfositler olarak bilinirler) alıcı eritrositlerine karşı, ciddi hemolize yol açan antikorlar üretebilir. 

Gerekçe: Solid organın hümoral rejeksiyonundan sorumlu olan yüksek titredeki antikorları azaltabilir. ABO uyumsuz solid organ transplantasyonları için peri-transplant terapötik plazmaferez ile antikor titreleri düşürülebilir, böylece hiperakut rejeksiyon önlenerek greft sağkalımı artar. 

İşlem: TPD, DFPP, CF, IA(sadece renal transplantasyonda kullanılmak üzere; 1:128 üzeri titrelerde IA kullanımı genellikle önerilmez) 

İşlenen Volüm:1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günlük yada günaşırı 

Replasman Sıvısı: Albümin, TDP, HES. 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Amaç, antikor titrelerini karaciğer transplantasyonunda 1:8‘e, böbrek transplantasyonunda 1:4‘e azaltmak olmalıdır. Bazal titrelere bağlı olarak bu titrelere 2-5 günde ulaşılabilir. Antikor titreleri transplantasyon sonrası 3-7 günde artabilir. Bu nedenle transplantasyon sonrası 2 hafta günlük antikor titrelerinin takibi gereklidir. Takip eden 2 hafta boyunca ise, günaşırı antikor titresi ölçümü immünolojik graft olaylarını önlemeye yardım eder. Humoral rejeksiyon olsun veya olmasın antikor titreleri yüksekse, işlem post-transplantasyon döneminde yeniden yapılmalıdır (karaciğer transplant verileri yalnız ilk iki hafta için mevcuttur). Böbrek naklinde, genellikle postoperatif 3 işlem daha yapılabilir. IA‘nın antikor azaltma kapasitesi sınırlı olduğu için 1:128 den fazla titrelerde IA kullanımı genellikle önerilmez. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

 Rydberg L. ABO-incompatibility in solid organ transplantation. Transfus Med 2001;11:325–342. 

 Winters JL, Gloor JM, Pineda AA, Stegall MD, Moore SB.Plasma exchange conditioning for ABO-incompatible renal transplantation. J Clin Apher 2004;19:79–85. 

 Tyden G, Kumlien G, Genberg H, Sandberg J, Lundgren T, Fehrman I. ABO incompatible kidney transplantations without splenectomy, using antigen-specific immunoadsorption and rituximab. Am J Transplant 2005;5:145–148. 

 Crespo M, Pascual M, Tolkoff-Rubin N, Mauiyyedi S, Collins AB, Fitzpatrick D, Farrell ML, Williams WW, Delmonico FL, Cosimi AB, Colvin RB, Saidman SL. Acute humoral rejection in renal allograft recipients: I. Incidence, serology and clinical characteristics. Transplantation 2001;71:652–658. 

 Carithers RL, Jr. Liver transplantation. American Association for the Study of Liver Diseases. Liver Transpl 2000;6:122–135. 

 West LJ, Pollock-Barziv SM, Dipchand AI, Lee KJ, Cardella CJ, Benson LN, Rebeyka IM, Coles JG. ABO-incompatible heart transplantation in infants. N Engl J Med 2001;344:793–800. 

 Donauer J, Wilpert J, Geyer M, Schwertfeger E, Kirste G, Drognitz O, Walz G, Pisarski P. ABO-incompatible kidney transplantation using antigen-specific immunoadsorption and rituximab: a single center experience. Xenotransplantation 2006;13:108–110. 

 Roche SL, Burch M, O‘Sullivan J, Wallis J, Parry G, Kirk R, Elliot M, Shaw N, Flett J, Hamilton JR, Hasan A. Multicenter experience of ABO-incompatible pediatric cardiac transplantation. Am J Transplant 2008;8:208–215. 

 Sivakumaran P, Vo AA, Villicana R, Peng A, Jordan SC, Pepkowitz SH, Klapper EB. Therapeutic plasma exchange for desensitization prior to transplantation in ABO-incompatible renal allografts. J Clin Apher 2009;24:155–160. 

 Tobian AA, Shirey RS, Montgomery RA, Tisch DJ, Ness PM, King KE. Therapeutic plasma exchange reduces ABO titers to permit ABO-incompatible renal transplantation. Transfusion 2009;49:1248–1254. 

 Padmanabhan A, Ratner LE, Jhang JS, Duong JK, Markowitz GS, Vasilescu ER, Crew RJ, Schwartz J. Comparative outcome analysis of ABO-incompatible and positive crossmatch renal transplantation: a single-center experience. Transplantation 2009;87:1889–1896. 

 Locke JE, Magro CM, Singer AL, Segev DL, Haas M, Hillel AT, King KE, Kraus E, Lees LM, Melancon JK, Stewart ZA, Warren DS, Zachary AA, Montgomery RA. The use of antibody to complement protein C5 for salvage treatment of severe antibody-mediated rejection. Am J Transplant 2009;9:231–235. 

 Tanabe K. Japanese experience of ABO-incompatible living kidney transplantation. Transplantation. 2007;27:84(12 Suppl):S4-7. 

 Beimler J, Zeier M. ABO-incompatible transplantation–a safe way to perform renal transplantation? Nephrol Dial Transplant 2007;22(1):25-27. 

 Seiichirou Shishido. ABO-Incompatible Kidney Transplantation in Children. Graft 2002; 5; 430 

 Tanabe K, Ishida H, Shimizu T, Omoto K, Shirakawa H, Tokumoto T. Evaluation of two different preconditioning regimens for ABO-incompatible living kidney donor transplantation. A comparison of splenectomy vs. rituximab-treated non-splenectomy preconditioning regimens. Contrib Nephrol 2009;162:61-74. 

 Tamaki T, Tanaka M, Katori M, Osanai M, Yasuhara M, Meguro J, Kukita K, Yonekawa M, Kawamura A. Cryofiltration apheresis for major ABO-incompatible kidney transplantation. Ther Apher 1998;2(4):308-310. 

 Montgomery RA, Locke JE. ABO-incompatible transplantation: less may be more. Transplantation 2007;27;84(12 Suppl):S8-9. 

 Wilpert J, Geyer M, Teschner S, Schaefer T, Pisarski P, Schulz-Huotari C, Gropp A, Wisniewski U, Goebel H, Gerke P, Walz G, Donauer J. ABO-incompatible kidney transplantation-proposal of an intensified apheresis strategy for patients with high initial isoagglutinine titers. J Clin Apher 2007;22(6):314-322. 

 Geyer M, Donauer J, Pisarski P, Drognitz O, Schulz-Huotari C, Wisniewski U, Gropp A, Göbel H, Gerke P, Teschner S, Walz G, Wilpert J. Preemptive postoperative antigen-specific immunoadsorption in ABO-incompatible kidney transplantation: necessary or not? Transplantation. 2007;84(12 Suppl):S40-3.