ABO UYUMSUZ HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

Tanım: Majör uyumsuzluk; vericinin A ve/veya B kan grubu antijenlerine karşı alıcıda, nakledilen üründe bulunan kırmızı hücrelerde hemolize neden olabilen doğal antikorların bulunması demektir. Minör uyumsuzluk ise vericinin HKH ürününün, alıcının A ve/veya B kan grubu antijenlerine karşı antikor bulundurmasıdır.

Gerekçe: Major uyumsuzlukta; akut bir hemolitik reaksiyonu önlemek için ya üründeki kırmızı hücrenin azaltılması ya da hastanın antikor titresinin<16‘ya düşürülmesi gerekmektedir. Minör uyumsuzlukta ise akut bir hemolitik transfüzyon reaksiyonunu önlemek için ürünün plazma miktarı azaltılmalıdır.

Terapötik plazmaferez hemolizden sorumlu olan ABO antikorlarını azaltabilir. Majör ABO uyumsuzluğunda eğer üründeki kırmızı hücre azaltılamıyorsa, alıcının dolaşımındaki yüksek titredeki antikorlarının uzaklaştırılması hemolizi önleyebilir. Passenger lenfositlerin infüzyondan 7-12 gün sonra antikor oluşturduğu minör ABO uyumsuzluğunda, alıcının eritrositini azaltmak için O grubu eritrosit ile profilaktik kırmızı hücre değişimi yapılabilir.

İşlem: TPD, DFPP, CF
İşlenen Volüm: 1-2 TPH
Sıklık: Günlük
Replasman Sıvısı: Albümin, TDP, HES
Uygulama sayı ve/veya süresi: Nakil öncesi IgM ve IgG antikor titrelerinin hızlı bir şekilde 1:16ve altına düşürmek gerekir. Genellikle 2-4 işlem yeterlidir. Eritrosit düzelmesinin gecikmesi ya da PRCA vakalarında eğer antikor titresi yüksekse transplantasyon sonrası dönemde de işlem yapılabilir.

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

 Wu A, Buhler LH, Cooper DK. ABO-incompatible organ and bone marrow transplantation: current status. Transpl Int 2003;16: 291–299. 

 Mielcarek M, Leisenring W, Torok-Storb B, Storb R. Graftversus- host disease and donor-directed hemagglutinin titers after ABO-mismatched related and unrelated marrow allografts: evidence for a graft-versus-plasma cell effect. Blood 2000;96: 1150–1156. 

 Rowley SD. Hematopoietic stem cell transplantation between red cell incompatible donor-recipient pairs. Bone Marrow Transplant 2001;28:315–321. 

 Bolan CD, Childs RW, Procter JL, Barrett AJ, Leitman SF. Massive immune haemolysis after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation with minor ABO incompatibility. Br J Haematol 2001;112:787–795. 

 Bolan CD, Leitman SF, Griffith LM, Wesley RA, Procter JL, Stroncek DF, Barrett AJ, Childs RW. Delayed donor red cell chimerism and pure red cell aplasia following major ABO-incompatible nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation. Blood 2001;98:1687–1694. 

 Lee JH, Lee KH, Kim S, Lee JS, Kim SH, Kwon SW, Kim WK. Anti-A isoagglutinin as a risk factor for the development of pure red cell aplasia after major ABO-incompatible allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 2000;25:179–184. 

 Stussi G, Halter J, Bucheli E, Valli PV, Seebach L, Gmur J, Gratwohl A, Schanz U, Passweg JR, Seebach JD. Prevention of pure red cell aplasia after major or bidirectional ABO blood group incompatible hematopoietic stem cell transplantation by pretransplant reduction of host anti-donor isoagglutinins. Haematologica 2009;94:239–248. 

 Braun N, Faul C, Wernet D, Schnaidt M, Stuhler G, Kanz L, Risler T, Einsele H Successful transplantation of highly selected CD34+ peripheral blood stem cells in HLA-sensitized patient treated with immunoadsorption onto protein A. Transplantation 2000; 69(8): 1742-1744.