ANTİ-GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI (GOODPASTURE SENDROMU) 

Tanım: Goodpasture sendromu hızlı ilerleyen glomerulonefrit, anti glomeruler bazal membran antikorlarının (GBM) varlığı ve bazen eşlik eden akciğer hemorajisi ile karakterizedir. 

Gerekçe: Pulmoner hemorajiye neden olan otoantikorların ortamdan uzaklaştırılmasıdır. 

ĠĢlem: TPD,DFPP, CF, IA 

ĠĢlenen Volüm: 1-1.5 TPH 

Sıklığı: Günlük ya da günaşırı 

Replasman Sıvısı: Albumin, TDP, HES 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Diyalize bağımlı olan hastaların işlemlerden fayda görmeyeceği ve pulmoner hemoraji olmadıkça uygulanmaması gerektiği belirtilmektedir. Anti-GBM seyrinde işlemlere erken başlanması (kreatinin< 6,6 mg/dl) kritik öneme sahiptir. 

İşlemlere minimum 14 gün, glomeruler veya pulmoner hasar kanıtı ortadan kalkıncaya kadar devam edilmelidir. Antikor olması ya da olmaması, tedaviye baĢlama ya da tedaviyi sonlandırma için kriter olarak kullanılmamalıdır. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

 Johnson JP, Moore J, Jr., Austin HA, III, Balow JE, Antonovych TT, Wilson CB. Therapy of anti-glomerular basement membrane antibody disease: analysis of prognostic significance of clinical, pathologic and treatment factors. Medicine (Baltimore) 1985;64:219–227. 

 Levy JB, Turner AN, Rees AJ, Pusey CD. Long-term outcome of anti-glomerular basement membrane antibody disease treated with plasma exchange and immunosuppression. Ann Intern Med 2001;134:1033–1042. 

 Pusey CD. Anti-glomerular basement membrane disease. Kidney Int 2003;64:1535–1550. 

 Simpson IJ, Doak PB, Williams LC, Blacklock HA, Hill RS, Teague CA, Herdson PB, Wilson CB. Plasma exchange in Goodpasture‘s syndrome. Am J Nephrol 1982;2:301–311. 

 Walker RG, Scheinkestel C, Becker GJ, Owen JE, Dowling JP, Kincaid-Smith P. Clinical and morphological aspects of the management of crescentic anti-glomerular basement membrane antibody (anti-GBM) nephritis/Goodpasture‘s syndrome. Q J Med 1985;54:75–89. 

 Lazor R, Bigay-Game L, Cottin V, Cadranel J, Decaux O, Fellrath JM, Cordier JF. Alveolar hemorrhage in anti-basement membrane antibody disease: a series of 28 cases. Medicine 2007;86:181–193. 

 Laczika et al. (2000) Immunoadsorption in Goodpasture’s syndrome. Am. J. Kidney Dis. 36: 392-95 

 Hu W, Liu Z, Ji D, Xie H, Gong D, Li L. Staphylococcal protein A immunoadsorption for Goodpasture’s syndrome in four Chinese patients. J Nephrol 2006;19(3):312-317. 

 Hajime N, Michiko A, Atsunori K, Tatsuo K, Yuko N, Naoki O, Katsuhiko S. A case report of efficiency of double filtration plasmapheresis in treatment of Goodpasture’s syndrome. Ther Apher Dial. 2009 Aug;13(4):373-377.