Virüs Uzaklaştırması ve Erdadikasyonu

Hcv ‘nin eradikasyonu için yeni tedavi opsiyonu sunuyor.

Yeni Konsept…

vrad

Mevcut Tedavi

IFN (inferton) 48 hafta gibi uzun bir süre verildiğinde bir “maraton” a benzetilebilir. Fakat, hasta tedavi sırasında geç safhada virüse negatif hale gelirse sonuç olumlu değildir. Genotip 1 hasta yüksek viral yüklü hastalarda sürekli virüs yanıtı hala %50′ ler düzeyindedir.

Yeni Konseptin Özelliği

Double Filtrasyon Plazmaferezi (DFPP) IFN tedavisinin erken fazlarında en fazla 5 işlem olmaz üzere uygulanır. DFPP ile virüslerin direkt uzaklaştırılması IFN’ nin etkilerini arttrır. Bu, erken fazda virüs için aleyhte sonuçlanır ve KVC’ yi geliştirir. IFN tedavisine zıt olarak DFPP ile direkt virüs uzaklaştırılması “sprint” e benzetilebilir.

Genotip 1 ve yüksek viral yükü olan kronik hepatit C hastalarında double  filtrasyon plazmaferezi ve inferferon kombinasyon tedavisi

“Etkinin Varsayılan Mekanizması”
– Enfekte olmuş karaciğere azalmış viral dönüş IFN etkinliğine katkıda bulunabilir.
– DFPP, virüsün kandaki doğasını değiştirebilir. HCV partiküllerinin yüksek-yoğunluklu ve düşük-yoğunluklu fraksiyonları vardır. DFPP ile dolaşımdaki HCV’nin uzaklaştırılması, yüksek-yoğunluklu faksiyonu düşürür. HCV’nin daha küçük yüksek yoğunluklu fraksiyonunun IFN tedavisine yanıtta daha iyi olduğu rapor edilmiştir.