SCUF (Yavaş Sürekli Ultrafiltrasyon)

Genellikle kardiyak yetmezlikten kaynaklanan aşırı sıvı yüklenen hastalardan su uzaklastırmak için uygulanır.

scuf

SCUF, aşırı sıvı yüklenmesi durumunda suyu vücuttan uzaklaştırmak için kullanılır. Böylece vücuttaki, özellikle de kalp üzerindeki basıncı azaltmaya ve akciğerler gibi bazı organlarda biriken suyu çıkarmaya ve orada ödem oluşturmaya izin vermez. SCUF genellikle hasta içindeki hedeflenen su seviyesine ulaşılana kadar 4 ila 24 saat arasında gerçekleştirilir.

Uygulama örnekleri

Sıvı yüklenmesi
Akciğer ödemi
Konjestif kalp yetmezliği
Teknik Bilgiler

SCUF’ta kan, bu durumda önemli olmayan bazı diğer maddelerle birlikte suyun filtrelenmesine izin veren bir hemofiltreden geçirilir. Su, hasta tarafından iyi tolere edilen bir oranda uzaklaştırılır ve diğer birkaç istenmeyen madde kaybı için hastaya herhangi bir zararı yoktur.