Açıklama

Plazmaperfüzyon, adsorpsiyon ile belirli maddeleri plazmadan çıkarmaya izin verir. Hemoperfüzyonda kaskad filtrasyona kıyasla daha az yan etkiye yol açma ilgisi vardır, hedeflenen maddeler için daha spesifiktir. Plazmaperfüzyon, kaskad filtrasyon gibi hem akut hem de kronik hastalıklar için ve aynı sıklıkta kullanılabilir. 

Uygulama örnekleri

  • Oto-bağışıklık hastalıkları
  • Nakledilen organların reddi
  • hiperkolesterolemi

Teknik Bilgiler

Plazmaperfüzyon, plazmanın ilk önce kandan ekstrakte edildiği ve daha sonra antikorlar, Lp (a) veya LDL kolesterol gibi bazı belirli maddeleri tutmak için tasarlanmış bir sorbent içinden dolaştırıldığı 2 aşamalı bir işlemdir. Sorbent tek kullanımlık olabilir ve tedavinin sonunda atılabilir veya tedavi sonrasında ve / veya tedavi sırasında yeniden kullanılabilir ve yeniden üretilebilir.