JAFRON HA380 Sitokin Adsorbsiyon Kolonu

HA380, bağımsız bir cihaz olarak veya diğer diğer ekstrakorporeal tedavilerle birlikte kullanılabilen bir Hemoperfüzyon kartuşudur.

HA380, sitokin fırtınası ve diğer hücresel enflamatuar belirteçlerdeki pro-enflamatuar sitokinleri çıkarma yeteneğine sahiptir.

Klinik Endikasyonlar şunları içerir:

  • Sıvı resüsitasyonundan sonra vazopresör desteğine yanıt vermeyen hastalar
  • Hiper-laktataemi bakım standardına cevap vermeyen
    COVID-19 kurtarma tedavisi (2 + 1 + 1 tedavi) Yayına bakınız 1
  • Çoklu organ yetmezliği olan standart bakım hizmetlerine yanıt vermeyen hastalar
  • Hasarla İlişkili Moleküler Desenler (DAMPS) veya Patojene Bağlı Moleküler Desenler (PAMPS) belirtileri gösteren hastalar
  • Hastanın Kalp Yetmezliğinden kaynaklanan önceden var olan önemli bir hücresel enflamatuar aktivasyona sahip olduğu veya bir VAD cihazının implante edildiği vb.
  • Kalp / Akciğer nakli ve diğer prosedürler gibi uzun pompa prosedürleri gerektiren hastalar.
  • Solunum yetmezliği
  • ECMO ile konjonktif tedavi
Klinisyen Soruları
Klinisyenler genellikle “En etkili olması için sitokin adsorpsiyon tedavisine ne zaman başlamalıyım?” Sorusunu soruyorlar. Covid 19 hastalarını, Covid-19 hastalarını yöneten klinisyenlerin genel görüş birliğine dayanarak Jafron Sitokin Haemoperfusion adsorpsiyon cihazı kullanarak tedavi etmeye ne zaman başlayacağına ilişkin göstergelerin bir listesini hazırladık. Bu endikasyonlar kapsamlı ve kesin değil, bir rehberdir.

Ferritin> 500ng / mL;
C-Reaktif Protein (CRP)> 70mg / L;
D-Dimer> 1000ng / mL;
Laktat Dehidrojenaz (LDH)> 300U / L;
Lenfosit Sayısı <0,8 milyar / L) Yüzüstü pozisyona yanıt vermeyen ARDS (PaO2 / FiO2 oranı> 100 mmHg)
Sıvı resüsitasyonundan sonra artan Vazopressör desteği
Hiper-laktataeminin kötüleşmesi

http://www.jafron.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=96&id=989