GEBELİKTE ERİTROSİT ALLOİMMUNİZASYONU 

Tanım: Maternal plazma fetus tarafından taĢınan eritrosit antijenlerine karşı gelişen alloantikorlar içeriyorsa fetus ve yeni doğanın hemolitik hastalığı geliĢebilir. 

Gerekçe: Kan antikorlarının uzaklaştırılması (anti-D, anti-K, anti-E veya anti-Pp1Pk antikorları gibi) neticesinde fetüsün hemolizinin yatışması ile fetüsün uterusta büyümesi mümkün olmaktadır. 

İşlem: TPD, DFPP, CF, IA 

İşlenen Volüm: 1-2 TPH 

Sıklığı: Haftada 3 iĢlem 

Replasman Sıvısı: Albümin 

Uygulama sayı ve/veya süresi: Gebelik boyunca işlemler güvenle uygulanabilir. Gebelik boyunca özellikle plazma volümüolmak üzere kan volümü artar. ikinci ya da üçüncü trimestrda, büyümüş olan uterusun vena cava inferiora bası yapmasını önlemek için hastayı sol yanına yatırmak tercih edilmelidir. Fetüsün perfüzyonunda azalmaya neden olabileceğinden hipotansiyondan kaçınılmalıdır. 

İşlemler, gebeliğin erken dönemlerinde düşünülmeli (7. ila 20. hafta) ve intrauterin transfüzyon güvenle uygulanabilene kadar (gebeliğin ortalama 20. haftası) devam edilmelidir. Hidrops bulguları açısından fetüsün yakın monitörizasyonu, tedavinin yönlendirilmesi açısından yardımcıdır. Bir yaklaĢımda; ilk hafta için işlem ve ardından 1 g/kg dozunda haftalık IVIG uygulanmıştır. 

YARARLANILAN LİTERATÜRLER

*Fraser ID, Bothamley JE, Bennett MO, Airth GR. Intensive antenatal plasmapheresis in severe rhesus isoimmunisation. Lancet 1976;1:6–8. 

*Graham-Pole J, Barr W, Willoughby ML. Continuous-flow plasmapheresis in management of severe rhesus disease. Br Med J 1977;1:1185–1188. 

*Kirsten GF, Steyn DW, Muller L, Geerts L, Riphagen S, de Beer R, Kriel J, Smith J, Odendaal HJ. The outcome of babies of mothers with severe rhesus incompatibility treated at Tygerberg Hospital, 1980–1993. S Afr Med J 1995;85(10 Suppl):1091–1096. 

*Moise KJ, Jr. Management of rhesus alloimmunization in pregnancy. Obstet Gynecol 2002;100:600–611. 

*Voto LS, Mathet ER, Zapaterio JL, Orti J, Lede RL, Margulies M. High-dose gammaglobulin (IVIG) followed by intrauterine transfusions (IUTs): a new alternative for the treatment of severe fetal hemolytic disease. J Perinat Med 1997;25:85– 88. 

*Angela E, Robinson E, Tovey LA. Intensive plasma Exchange in the management of severe Rh disease. Br J Haematol 1980;45:621–631. 

*Gottvall T, Filbey D. Alloimmunization in pregnancy during the years 1992–2005 in the central west region of Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:843–848. 

*Ruma MS, Moise KJ, Jr., Kim E, Murtha AP, Prutsman WJ, Hassan SS, Lubarsky SL. Combined plasmapheresis and intravenous immune globulin for the treatment of severe maternal red cell alloimmunization. Am J Obstet Gynecol 2007;196:138 e131.