DOUBLE / CASCADE FİLTRASYON ( Yarı Seçici Filtrasyon )

       Cascade ve Double filtrasyon arasındaki temel fark plazmanın kandan ayrılış şeklidir, plazma kandan seperatör yardımıyla ayrıldığında işlemin ismi cascade filtrasyon olarak adlandırılırken filtre yardımıyla ayrıldığı zaman işlemin ismi double filtrasyon olarak adlandırılır.

       Cascade / Double Filtrasyon Ekstrakorporeal (vücut dışı) dolaşım ile gerçekleştirilen terapötik plazma işlemidir.
       Genel olarak bakıldığında, plazma değişimi (PEX) uygulanabilen otoimmün kaynaklı hastalıklarda endikedir.
       Cascade / Double filtrasyon işlemi, semi-selective (yarı seçici) bir anlayışla plazma içerisindeki patojenin ( ki bunlar; genellikle Ig ve CIC ) mümkün olabildiği ölçüde uzaklaştırılması esasına dayanır.
       Temelinde, moleküler boyut esasına göre çalışır.Kullanılan filtrenin cut-off (pro size) değeri yani; (geçirgenlik eşik değeri), o hastalığa sebep olan patojenden küçük ise işlem esnasında filtreden geçen plazma patojenden arınır.(tamamı değil; her plazma birim hacmin geçişinde belirli bir yüzde ile) ve oransal olarak temizlenen plazma hastaya geri verilir.
       İşlem sırasında hastaya herhangi bir sıvı ya da ilaç verilmesi söz konusu değildir.

Cascade / Double filtrasyon avantajları:
       – İşlem tamamen otologtur.
       – Hastalığa neden olan asıl patojen molekülleri uzaklastırır, gerekli olan proteinler hastaya geri verilir.
       – PEX (Plazma Exchange)’te olduğu gibi, sıvı yüklemesine bağlı TRALI(transfusion related acute kung injury) ve farklı bir organizmadan elde edilen plazma infüzyonunun getireceği viral ve bakteriyal bulaşı risklerini taşımamaktadır.
       – Bu işlem sırasında hastaya dışarıdan albumin veya taze donmus plazma verilmez.
       – Ayrıca, her işlemden önce uygun kan grubunda plazma bulma gerekliliği olmadığı için, hasta plazmasının aynı işlemde birden fazla filtre edilebilir, dolayısı ile kullanımı daha pratik ve ekonomik bir işlemdir.

Genel olarak kullanıldığı alanlar:
       Romatoloji, Endokrinoloji, Hematoloji, Nefroloji, Nöroloji, Onkoloji ve İmmunoloji branşları olarak karşımıza çıkmaktadır.
       Tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan filtrelerin, hastalıklara neden olarak gösterilen patojenik olarak adlandırılan parametrelerdeki tutma oranları aşağıda gösterilmiştir.

Cascade / Double filtrasyon ile destekleyici tedavi yapılabilecek örnek endikasyon listesi:

Metabolizma-Endokrin :
Familial Hypercholesterolemia (FH), Hiper Trigliseridemi, Graves Oftalmopatisi (Göz Hst.), Otoimmün Tiroid (Hashimoto Hst.), Otoimmün Diyabet (Tip I)
Romatoloji :
Systemic Lupus Erythematosus(SLE), Rheumatoid Arthrits(RA), Malignant Rheumatoid Arthrits (MRA), Sjögren Sendromu, Sistemik Vaskülit, Multıple Myelom, Cryoglolunemia
Hematoloji :
Severe blood-type ıncompatible (SBIP), Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP), İmmün Trombositopenik Purpura (İTP), Macroglobulinemia (MacG),HipervizkoziteSendromları
Nefroloji :
Associated Glomerulonephritis (ANCA), Anti Glomerulonephritis (GBM), Focal Seymental Glomerulosclerosis (FSGS), İncompatible Antilymphocyte Antibody Pozitive Kidney Transplatation (ABO), Rapidly Progressive Glomerülonefrit (RPGN), Akut Rejeksiyon (Tx), Good Pasture Sendrom, IgA Nefriti, Tx Öncesi (Cross Match) Sonrası FSGS, Wegener Granulomatosis
Nöroloji :
Myasthenia Gravis (MG), Guillain Barre Syndrome (GBS), Chronic İnflammatory Demyalinating Polyradiculoneropathy (CIDP)
Dermatoloji :
Pemphigus Vulgaris (PV), Pemphigus Foliaceus, Paraneoplastik Pemphigus, Pemphigus Gestastiones, Bullous Pemphigoid (BP), Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)
Ortopedi :
Diabetic Foot Syndrome
Kalp ve Damar Cerrahisi :
Arterlosclerosis Obliterans (ASO), TromboAnjitis Obliterans (TAO) Burger’s Hastalığı
Kardiyoloji :
IDCM (İdiopatik Dilate Kardiyomiyopati) Coronary Heart Disease (CHD)
Göz :
Age-Related Macular Degeneration (AMD)
KBB :
Sudden Hearing Loss (SHL) (Ani İşitme Kaybı)

    Gibi rahatsızlıklarda ya direk olarak antikorları (IgG, IgM, IgA gibi) yada; bunlara bağlı CIC leri (circulating immun complex) yada glomerular permeabiliteyi (geçirgenliği) arttıran patojenleri ve mikrosirkülasyonu dolaylı olarak bozan, graft kaybına sebep olan makro partikülleri tutmak ve periferdeki titrasyonlarını azaltmak vasıtasıyla çalışmaktadır.
    Cascade / Double filtrasyon işleminin endike olduğu hastalık grubları için tanımlanmış ve tüm dünyada kabul görmüş tedavi protokolleri mevcuttur.

Caskad filtrasyon ve DFPP, ​​antikorlar, fibrinojen veya LDL-kolesterol gibi daha büyük maddelerin kandan çıkarılmasına izin verir. İlgi alanı, plazmanın filtrelenmesi ve daha sonra hastaya geri gönderilmesi, yedek sıvılar ihtiyacından kaçınılması veya en aza indirilmesidir. Bu nedenle, kademeli filtrasyon / DFPP hem akut hem de kronik hastalıklar için geçerlidir. Akut hastalıklar durumunda, kaskad filtrasyonu / DFPP genellikle 1-2 saatlik ardışık 5-10 seans ile TPE olarak yapılırken, kronik hastalıklar için altta yatan hastalığa ve hastanın durumuna bağlı olarak yılda birkaç kez yapılır.

Uygulama örnekleri

Oto-bağışıklık hastalıkları
Nakledilen organların reddi
hiperkolesterolemi
Teknik Bilgiler

Kaskad filtrasyonu, plazmanın ilk önce kandan ekstrakte edildiği ve daha sonra, daha büyük maddeleri tutan bir plazma filtresinden yaklaşık 10 kat daha küçük bir gözenek boyutuna sahip plazma fraksinatör adlı ikinci bir filtreden geçirildiği 2 aşamalı bir işlemdir. Kademeli filtrasyonda plazmanın kandan ayrılması santrifüjleme veya filtrasyon ile elde edilebilirken, DFPP’de filtrasyon ile sadece işlemin neden çift filtrasyon olarak adlandırılabileceği gerekçesiyle yapılır.