ENDOKRİNOLOJİ VE METOBOLİZMA

– Endokrinoloji F.H. ( Aileye bağlı yüksek kolestrol )
– F.H. ( Aileye bağlı yüksek kolestrol )
– Hipertrigiliseridemi
– Graves Oftalmopatisi
– Otoimmun Troid ( Haşimato )
– Otoimmun Diabed
– Diabetik Ayak Ülseri

HEMATOLOJİ

– BO uygun olmayan kemik iliği nakli
– Trombositopenik Trombotik Purpura
– Post Transfüzyon Purpura
– Myeloma ( Hipervizkozite )
– Trombositalloimmunizasyon ve Dirençlilik
– Otoimmun Hemolitik Anemi

DERMATOLOJİ

– Pemfigus Vulgaris
– Bülloz Pemfigoid
– Skleroderma

ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMLAR

– Sepsis / Septik Şok
– Doz aşımı / Zehirlenmeler
– Diyaliz yapılamayan intoksikasyonlar

NEFROLOJİ

– ABO uyumsuz solid organ transplantasyon
– Wegener Granulamatoz
– Anti-glomerüler bazal memran hastalığı ( goodpasture )
– Focal Segmental Glumeruloskleroz
– Hemolitik Üremik Sendrom
– Renal Transplant
– Sistemik Lupus Eritematosuz SLE
– Renal Transplant Rejeksiyon

NÖROLOJİ

– Akut Dissemine Ensefalomyelit
– Kronik İnflamatuar Demyelinizan Poliradikülonöropati ( CIDP )
– Lambert – Eaton Myastenik Sendromu
– Myastenia Gravis
– MS
– Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar
– Paraproteinemik Polinöropati
– Gullian-Bare Sendromu
– IgG / IgA olan Demyelizan Polinöropati
– Nöromyelitis Optika
– Kronik fokal Ensefalit (RASMUSSEN ENSEFALİṪ)

KARDİYOLOJİ / KALP DAMAR CERRAHİSİ

– Akut Dissemine Ensefalomyelit
– Kronik İnflamatuar Demyelinizan Poliradikülonöropati ( CIDP )
– Lambert – Eaton Myastenik Sendromu
– Myastenia Gravis
– MS
– Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar
– Paraproteinemik Polinöropati
– Gullian-Bare Sendromu
– IgG / IgA olan Demyelizan Polinöropati
– Nöromyelitis Optika
– Kronik fokal Ensefalit (RASMUSSEN ENSEFALİṪ)

GÖZ HASTALIKLARI

– Yaşa Bağlı Kuru Tip AMD
– Diabetik Retinopati
– Santral Ven Trombozu
– Uveal Effüzyon Sendromu

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

– Ani işitme kaybı
– Kronik Tekrarlayan İşitme Kaybı
– Sebebi Bilinmeyen Tinnitus

ORTOPEDİ

– Diabetik ayak ülserleri

ROMATOLOJİ

– Kriyoglubulinemia
– ITP
– Raynaud Hastalığı
– Vaskülit
– Malign Romatoid Artrit
– Sistemik Lupus Eritematosuz

GASTROENTEROLOJİ

– İnflamatuar Bağırsak Sendromu
– Akut Karaciğer Yetmezliği

Leave a Comment